Izgradnja bloka „Kostolac B3“ omogućava pokretanje srpske privrede i dugoročno će povećati sigurnost srpskog energetskog sistema

U EPS-ovom ogranku u Kostolcu napreduje realizacija jednog od najvećih investicionih projekata u Srbiji kojim će energetski sistem dobiti novi proizvodni blok snage 350 megavata u Termoelektrani „Kostolac B“. Posle gotovo tri decenije „Elektroprivreda Srbije“ gradi moderan, efikasan blok, koji će ispunjavati sve domaće i evropske ekološke standarde. Tehničke karakteristike novog bloka podrazumevaju vrednost emisija u dozvoljenim graničnim vrednostima, i to sumpor-dioksida do 150 mg/m3, jedinjenja azota do 200 mg/m3 i praškastih materija do 10 mg/m3.

Foto: Energija Kostolac

Vrednost investicije u okviru druge faza paket-projekata „TE Kostolac B“ je 715,6 miliona dolara, od čega su ulaganja u izgradnju bloka „Kostolac B3“ 613 miliona dolara. Projekat se realizuje u saradnji sa partnerima iz Kine i ukupno 85 odsto sredstava za finansiranje projekta obezbeđeno je iz dugoročnih kredita kineske Eksim banke, dok 15 odsto sredstava obezbeđuje EPS. Rok otplate kredita je 20 godina, uključujući grejs period od sedam godina i fiksnu kamatu od 2,5 odsto godišnje. Druga faza projekta obuhvata i deo koji se odnosi na povećanje proizvodnih kapaciteta kopa „Drmno“ sa devet na 12 miliona tona uglja godišnje izgradnjom šestog jalovinskog sistema. Taj deo investicije vredan je 97,6 miliona dolara i radovi na izgradnji jalovinskog BTO sistema su završeni.

Foto: Energija Kostolac

Projekat je kompleksan i zahteva obimne pripreme planova i dokumentacije pre početka i tokom realizacije, kao i ispunjavanje različitih uslova za dobijanje dozvola. Prema uslovima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture o primeni mera zaštite u zaštićenoj zoni arheološkog lokaliteta Viminacijum, završeni su arheološki istražni radovi na lokaciji budućih objekata bloka „Kostolac B3“, a takođe je od Ministarstva zaštite životne sredine dobijena i saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Projekat se realizuje uz uspešnu saradnju sa susednom Rumunijom, u skladu sa konvencijom ESPOO o prekograničnom uticaju na životnu sredinu.

– Projekat je zbog bržeg dobijanja građevinskih dozvola, kao i početka radova, podeljen na 14 faza. Radovi se intenzivno izvode u tri pravca: izrada projektne dokumentacije i pribavljanje dozvola i saglasnosti, zatim izrada i isporuka opreme, kao i izvođenje radova na lokaciji. Jedan od glavnih preduslova za početak izrade opreme i početak izvođenja radova na gradilištu je izrađena dokumentacija, kao i dobijanje saglasnosti od odgovarajućih institucija – rekao je Željko Lazović, rukovodilac portfolija ključnih investicija EPS-a.

Foto: Energija Kostolac

Sva dokumentacija u potpunosti se usklađuje sa propisima Republike Srbije. U periodu od 2016. godine do danas dobijena je energetska dozvola, zatim rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta, a potom i lokacijski uslovi od Ministarstva građevine i saobraćaja.

– Do sada je dobijeno osam građevinskih dozvola, koje obuhvataju više od 85 odsto projekta, čime se otvorila mogućnost izvođenja značajnih radova na gradilištu – istakao je Lazović.

Preduslov za početak proizvodnje opreme je davanje saglasnosti tehničke kontrole na projektnu dokumentaciju, kao i usvajanja dokumentacije kontrole kvaliteta. Do sada je tehnička kontrola usvojila projekat za građevinsku dozovolu, a usvojena je i dokumentacija sistema kvaliteta (QCP, EQCP i ITP).

U januaru 2019. godine Fidic inženjer je poslao obaveštenje da su ispunjeni uslovi za početak proizvodnje glavne opreme – kotla, turbine i generatora. U ovom trenutku predviđeno je oko 130 različitih proizvođača delova i opreme na projektu, dok je predviđeni broj planova ispitivanja i kontrolisanja oko 500, od čega je odobreno 80 odsto.

Foto: Energija Kostolac

Počela je proizvodnja opreme za sistem hemijske pripreme vode, crpnu stanicu, dimnjak, GTS (glavni tehnološki sistem), postrojenje odsumporavanja dimnih gasova, sistem krečnjaka i vlažni elektrofilter. Napredak izvođenja radova na gradilištu uslovljen je izradom projekata.

– Pripremni radovi za celo gradilište obuhvataju izgradnju privremenih saobraćajnica, ograde gradilišta, napajanje gradilišta električnom energijom, vodom, izradu kanalizacije i svega neophodnog za nesmetan i bezbedan rad na gradilištu. Saradnja sa kineskom stranom je na zavidnom nivou. Očekujemo da do kraja 2019. godine završimo generator, deo kotlovskog postrojenja, zagrejače visokog i niskog pritiska i deaerator i čeličnu konstrukciju kotla, a zatim da se počne proizvodnja na ostaloj opremi za koju se budu stekli uslovi – rekao je Lazović.

Planirano je da se do kraja godine završe i građevinski radovi na sistemima hemijske pripreme vode, dimnjaku i pumpnoj stanici.

– Plan je i da se za sistem GTS završi temelj i počne montaža čelične konstrukcije, kao i da počnu radovi na sistemima za odsumporavanje dimnih gasova, krečnjaka, kao i vlažnom elektrofilteru – dodao je Lazović.

Tehnička specifikacija

Očekivana godišnja proizvodnja B3 je oko 2,5 milijardi kilovat-časova električne energije. Ostali tehnički parametri su:

– nominalna snaga – 350 MW

– parametri sveže pare – p=254 bar i t=571 °C

– produkcija sveže pare za nominalnu snagu – 971 t/h

– godišnje časovno angažovanje bloka – 7.500 h

Partneri

Projekat u Kostolcu realizuje se na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Narodne Republike Kine o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture, uključujući i oblast energetike. Paket-projekat za TE „Kostolac B“ okvirno je ugovoren 2010. godine sa kompanijom CMEK (China Machinery Engineering Corporation), jednom od dve najveće kineske kompanije iz oblasti energetike, i odvija se u dve faze.

KOMENTARIŠI