NBS podigla referentnu kamatnu stopu na 6,5 odsto

NBS podigla referentnu kamatnu stopu na 6,5 odsto

Foto: Pixabay / ilustracija

Izvršni odbor Narodne banke Srbije na današnjoj sednici odlučio je da poveća referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od 6,5 odsto.

Povećana je i stopa na depozitne olakšice na 5,25 odsto, kao i stopa na kreditne olakšice na 7,75 odsto, saopštila je centralna banka.

Pri donošenju odluke Izvršni odbor je procenio da je još uvek potrebno nastaviti sa umerenim zaoštravanjem monetarnih uslova kako inflaciona očekivanja ne bi rasla i kako bi se osiguralo da se inflacija nađe na održivoj opadajućoj putanji i vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja u horizontu projekcije.

Kako se navodi na sajtu NBS-a, slabljenje globalnih troškovnih pritisaka je nastavljeno, a svetske cene energenata, zatim cene hrane i industrijskih sirovina nalaze se u padu međugodišnje posmatrano.

Međutim, Izvršni odbor smatra da je nastavak umerenog zaoštravanja monetarne politike i dalje potreban imajući u vidu da inflacija na globalnom nivou pokazuje znake otpornosti veće nego što se očekivalo.

Oprez zbog bazne inflacije

Iako se inflacija postepeno smanjuje u velikom broju zemalja, nivoi na kojima se ona nalazi i dalje su relativno visoki. Pritom, na posebnu opreznost upućuje bazna inflacija, koja u mnogim zemljama sporije opada od ukupne, čemu doprinose povišena inflaciona očekivanja i faktori s tržišta rada, a pre svega dalji rast zarada, navodi centralna banka.

To ukazuje da borba centralnih banaka sa inflacijom još uvek nije završena i da se povećanje referentnih kamatnih stopa najvažnijih svetskih centralnih banaka može očekivati i u narednom periodu.

Nivo inflacije u zoni evra znatno iznad cilja

U zoni evra, našem najvažnijem trgovinskom partneru, je nastavljeno smanjenje ukupne inflacije, ali je njen nivo još uvek znatno iznad cilja, ističe se u saopštenju.

Ističući odlučnost da obezbedi povratak inflacije na cilj, Evropska centralna banka je u junu dodatno zaoštrila monetarnu politiku. Inflacija je nešto niža u Sjedinjenim Američkim Državama, što opravdava odluku Sistema Federalnih Rezervi da nakon 10 uzastopnih povećanja u junu zadrži referentnu kamatnu stopu nepromenjenom, ne isključujući mogućnost daljih povećanja u narednom periodu.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije ističe neophodnost vođenja oprezne monetarne politike i zbog neizvesnosti u pogledu dužine trajanja sukoba u Ukrajini, kao i raspoloživosti energenata i njihovih cena u narednom periodu, napominje se u saopštenju.

Međugodišnja inflacija u junu 13,7 odsto

U skladu sa očekivanjima Izvršnog odbora, međugodišnja inflacija je nastavila da usporava i u junu je iznosila 13,7 odsto. Nastavku usporavanja inflacije doprinele su cene naftnih derivata, bazna inflacija koja je smanjena na jednocifreni nivo, kao i cene hrane, navodi se u saopštenju.

NBS napominje da je važno istaći da je kod cena povrća zabeležen dalji rast, iako je uobičajeno da s dolaskom nove poljoprivredne sezone od maja usledi njihov pad, a glavni razlog za ovakvo njihovo kretanje jesu nepovoljni agrometeorološki uslovi (obilne padavine).

Izvršni odbor očekuje znatniji pad inflacije u drugoj polovini godine

I pored toga što agrometeorološki uslovi mogu uticati na odstupanje cena povrća od sezonski uobičajenih kretanja i u narednom periodu, tj. da njihov pad u letnjim mesecima bude manji od sezonski uobičajenog, Izvršni odbor očekuje da će međugodišnja inflacija nastaviti da se kreće opadajućom putanjom, uz znatniji pad u drugoj polovini ove godine.

Opadajućoj putanji inflacije u narednom periodu doprineće pre svega efekti prethodnog zaoštravanja monetarnih uslova, slabljenje efekata globalnih faktora koji su vodili rast cena energenata i hrane u prethodnom periodu, usporavanje uvozne inflacije, kao i stabilizacija i očekivani pad inflacionih očekivanja.

Pokazatelji kretanja u realnom sektoru ukazuju da će i u drugom tromesečju biti ostvaren rast ekonomske aktivnosti i u odnosu na prethodno tromesečje i međugodišnje posmatrano, čemu pre svega doprinose povoljna spoljnotrgovinska kretanja – robni izvoz izražen u evrima porastao je za 10,5 odsto međugodišnje, dok je robni uvoz izražen u evrima smanjen za 11,6 odsto međugodišnje u periodu januar-maj.

U okviru robnog izvoza, beleži se rast izvoza prerađivačke industrije i električne energije, dok je, s druge strane, smanjenje robnog uvoza rezultat pre svega nižeg uvoza energenata i intermedijarnih proizvoda.

Kako se navodi, održavanjem relativne stabilnosti kursa dinara prema evru Narodna banka Srbije znatno doprinosi ukupnoj makroekonomskoj stabilnosti u uslovima povećane globalne neizvesnosti. Narodna banka Srbije će nastaviti da prati i analizira trendove na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu i da odluke o budućoj monetarnoj politici donosi u zavisnosti od podataka koji budu pristizali, uzimajući pri tome u obzir i očekivane efekte prethodnog zaoštravanja monetarne politike na inflaciju u narednom periodu.

Prioritet monetarne politike i dalje će biti obezbeđenje cenovne i finansijske stabilnosti u srednjem roku, uz podršku daljem rastu i razvoju privrede, kao i daljem rastu zaposlenosti i očuvanju povoljnog investicionog ambijenta.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 10. avgusta 2023. godine.

KOMENTARIŠI