NBS saopštila koja novčanica u Srbiji se najviše falsifikuje

NBS saopštila koja novčanica u Srbiji se najviše falsifikuje

Foto: Urban City // B.P.

U prvom polugodištu 2022. godine, otkriveno je gotovo 1.600 komada falsifikovanih dinarskih novčanica i 318 novčanica stranih valuta, saopštila je Narodna banka Srbije.

U strukturi otkrivenih falsifikata dinarskih novčanica, dominantno učešće od 1.598 komada imaju lažni apoeni od 2.000 (81,35 odsto), dok ostatak otpada na hiljadu i petsto dinara.

Kako se navodi u izveštaju NBS-a, ta tri apoena zajedno čine 98,81 odsto ukupnog broja falsifikata novčanica otkrivenih u prvih šest meseci ove godine kao i u protekloj deceniji.

Što se tiče deviza, u periodu januar-jun otkriveno je 195 lažnih novčanica evra, najviše u apoenima od 50 i 100.

Za isto vreme otkriveno je 27 falsifikata dolara i to najviše novčanica u apoenu od 100.

Među ostalim valutama dominira hrvatska kuna sa pronađenih 96 lažnih novčanica.

KOMENTARIŠI