U IPS NBS sistemu za instant plaćanja, koji radi u režimu 24/7/365, u maju je za 31 dan realizovana 4.526.531 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 146.017, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde, objavila je NBS.

Vrednost prometa iznosila je 42,4 milijarde dinara, a prosecna dnevna vrednost prometa bila je 1.368,2 miliona dinara.

KOMENTARIŠI