U filijalama Republičkog fonda primetne su gužve, pa je zbog toga direkcija RZO odlučila da produži rad pojedinih ispostava, mahom u velikim gradovima gde je osiguranika i najviše.

U RFZO kažu da će gde god bude potrebe radno vreme zbog zamene knjižica biti produženo i dodaju da se one prave u Zavodu za izradu novčanica, a mesečno je moguće maksimalno izraditi 350.000 kartica.

Zamena knjižice košta 400 dinara, što je trošak za osiguranika, ili njegovog poslodavca, dok je za ugrožene kategorije stanovništva, novorođenčad, decu sa posebnim potrebama i žrtve nasilja u porodici obezbeđena besplatna zamena zdravstvene isprave. Zamena je, bar po Zakonu, počela u januaru prošle godine i zasad nema najava da će rok koji ističe 31. decembra biti pomeren, o čemu odluku donosi Ministarstvo zdravlja.

U RFZO dodaju da, ipak, niko neće ostati bez zdravstvene usluge posle 1. januara, ako ne zameni zdravstvenu ispravu, odnosno da će stare zdravstvene knjižice važiti do datuma do kojeg su overene. Mnogi osiguranici koji su dobili nove kartice žale se da imaju problema u zdravstvenim ustanovama.

U domovima zdravlja, međutim, objašnjavaju da manjih teškoća može da bude samo prilikom prve posete lekaru jer nema brojeva kartona kao na starim knjižicama. Zbog toga savetuju pacijente da prvi put ponesu obe isprave, i staru i novu.

KOMENTARIŠI