Foto: Urban City / B.P. // ilustracija

Carinici su 25. decembra 2020. godine na graničnom prelazu Veliko Gradište otkrili neobičan pokušaj krijumčarenja gotovo 1.000 litara nafte.

Prekršaj je otkriven prilikom ulazne kontrole rumunskog broda „Merkur 302“, kada se ispostavilo da se u brodskim tankovima neocarinjenog remorkera „Atlas“, koji je rumunski brod vukao, nalazi skoro tona neprijavljene nafte.

Naime, merenjem je utvrđeno da se u brodskim tankovima remorkera, koji je tek trebalo da bude ocarinjen, nalazi oko 995 litara pogonskog goriva, koje nije prijavljeno prilikom prijave samog broda.

Kako je reč o stranom brodu, nadležni sud doneo je rešenje o naplati novčane kazne u iznosu jednostruke vrednosti robe, kao i o naplati protivvrednosti nafte koja se ne može oduzeti.

Kada se tome dodaju carina i druge uvozne dažbine, u budžet RS će samo od ovog prekršaja biti uplaćeno oko 170.000 dinara.

KOMENTARIŠI