Požarevac: Nezaposleni sa teritorije grada pod Čačalicom, čiji se broj kreće oko 4.800, ali  I svih ostalih opština Braničevskog okruga,  mogu u narednom periodu da se obrate Filijali za dobijanje subvencije za samozapošljavanje koja se isplaćuje u jednokratnom iznosu I iznosi 180.000 dinara, za tehnološke viškove je predviđen iznos 200.000 dinara, a 220.000 dinara je predviđeno za osobe sa invaliditetom.

Da bi lice moglo da konkurise kod nadležne Filijale, potrebno je da bude na evidenciji Nacionalne službe I da ima završenu obuku za započinjanjem sopstvenog posla.

Sajam zapošljavanja (arhiva)
Sajam zapošljavanja (arhiva)

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje, u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost I izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno Osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja delatnosti, kako je navedeno u konkursu.

Pored ovod javnog poziva  Nacionalna služba za zapošljavanju je raspisala  još deset  javnih poziva za nezaposlena lica, nezaposlene osobe sa invaliditetom, ali I poslodavce koji žele da zaposle ili radno angažuju ta lica.

 

KOMENTARIŠI