Nove prekršajne prijave zbog učestvovanja na protestima u Požarevcu

Nove prekršajne prijave zbog učestvovanja na protestima u Požarevcu

Foto: Urban City // B.P.

-Nakon protesta koji su održani 4.12.2021. godine, i nakon podnošenje prekršajnog naloga protiv Predsednika Izvršnog odbora Požarevac i člana Glavnog odbora Narodne stranke Bojana Todorovskog, usledilo je i podnošenje novih prekršanih naloga koji su dobili Predsednik Izvršnog odbora Požarevac i član Glavnog odbora Narodne stranke Bojan Todorovski i Predsednik Gradskog odbora Narodne stranke Požarevac, Nenad Ilić, zbog kako se navodi učestvovanja na protestima 4.12.2021. i 11.12.2021. godine, navodi se u saopštenju za medije GrO Narodne stranke Požarevac koje u nastavku prenosimo u celosti.

-Gradski odbor Narodne stranke Požarevac najoštrije osuđuje ovakve akcije režima koji predstavljaju političku agresivnost koja poprima razmere terora, a koji se sprovodi prema političkim neistomišljenicima sa ciljem da se isti pokušaju zaplašiti, obzirom da je vlast u sve većem strahu zbog promena koje će svakako uslediti. Uverenja smo da će ovakve akcije režima samo dodatno usijati političku scenu u našem gradu i zemlji, te da mogu proizvesti nesagledive posledice, dodaje se.

S tim u vezi na poslednjoj skupštini održanoj u Beogradu 26.12.2021., a zbog ovakvih i sličnih radnji, usvojena je Deklaracija o revanšizmu koja glasi:

Narodna stranka daje reč da će obezbediti donošenje i striktno sprovođenje zakona i drugih propisa koji imaju za cilj otkrivanje, dokazivanje, obelodanjivanje, javnu osudu i pravno sankcionisanje u skladu sa Ustavom i zakonom svih pojedinaca, grupa i pravnih lica za dela kojima su kršena ljudska prava i slobode građana, kojima su građani izlagani zlostavljanju, a posebno za dela izvršena od strane pripadnika političkih grupa i njihovih saradnika koji su se zloupotrebom političke moći, javnih funkcija ili društvenog položaja stavili iznad zakona i stekli ogromno bogatstvo.

Ovo ima za cilj da se promeni sistem i da se, kroz zakonsko utvrđivanje odgovornosti i odlučno sprovedeno sankcionisanje osuđenih bez izuzetaka i mogućnosti za oproštaj, bitno umanji opasnost da državna vlast i politička moć u budućnosti ponovo budu zloupotrebljene.

Ovo uključuje i eliminisanje otuđenih centara moći, zabranu vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti pojedincima i zabranu rada političkim strankama i drugim organizacijama i udruženjima koji su grubo pogazili Ustav i zakone ove zemlje stavljajući privatne interese pojedinaca iz vladajuće političke strukture i njihovih saradnika iznad opšteg interesa celog društva i svih građana.

Narodna stranka daje reč da će imovina za koju imaoci ne mogu predstaviti dokaze o zakonitom poreklu, a koja je stečena zloupotrebom političke moći i vršenjem drugih krivičnih dela, biti oduzeta u korist Republike Srbije i njenih građana.

Narodna stranka se obavezuje da u prvih 100 dana od izbora nove demokratske Vlade bude donet paket zakona i sistemskih propisa, pre svega o:

– lustraciji,
– ispitivanju porekla imovine i oduzimanju nelegalno stečene imovine,
– specijalnom tužiocu za visoku korupciju i politički kriminal,
– javnim nabavkama,
– profesionalizaciji državne uprave, javnih službi i ustanova i državnih preduzeća,
– oduzimanju nacionalnih televizijskih frekvencija emiterima koji su prekršili standarde objektivnog i istinitog izveštavanja.

Narodna stranka kao stožer opozicije zbog svog političkog delovanja izložena je kontinuiranom pristiku koji se ogleda u ovakvim i sličnim represivnim radnjama prema njenim članovima. Nažalost ovakva činjenica nije izuzetak ni za obične građane koji su istupili i digli svoj glas protiv ove vlasti. S tim u vezi svi oni koji trpe bilo kakav politički teror zbog svog slobodoumnog mišljenja se pozivaju da nas kontaktiraju, kako bi im bila pružena besplatna pravna pomoć. Ovo saopštenje završićemo izrekom koja glasi: “Ako nema pravde za narod, neka ne bude mira za vlast”, zaključuje se u saopštenju za medije.

KOMENTARIŠI