Foto: B.P.

Ubuduće će sertifikovani pojedinci, poput komunalne milicije ili inspektora životne sredine, meriti nivo buke po prijavi građana kaže ministar Goran Trivan.

Ako na licu mesta izmere nedozvoljeni nivo, istog trenutka će moći objekat i da zatvore, dodaje ministar zaštite životne sredine o novinama iz izmena Zakona o buci, koje su u pripremi.

“To će biti jedini ubedljivi način da zaštitimo ljude od buke”, poručio je Trivan i objasnio da će inspektori imati specijalne uređaje koji na licu mesta mogu meriti buku.

“Zakon će biti promenjen tako što će, za razliku od dosadašnje prakse, inspektori, bez obzira kako se zovu, da li je to komunalna milicija ili inspektori životne sredine, biti sertifikovani kao pojedinci da mogu da mere buku, a ne kao do sada kao institucije”, kaže Trivan za Tanjug.

Naveo je da važeći zakon nije dovoljno jasan i precizan i ne pruža instrumente da se građani zaštite od buke.

Ministar je napomenuo da će se ostaviti određeni period da se akustički izoluju objekti, kako bi njihovi vlasnici svoju delatnost i dalje mogli da obavljaju, ali da time ne ugrožavaju svoj komšiluk.

On je naglasio da je buka akutni problem, a hroničan u naseljenim mestima.

“Mi nismo svesni koliko buka utiče na naše živote i naročito od onih posebnih mesta gde je ekstremno velika buka tokom dana, pogotovo noću gde građani ne mogu normalno da spavaju i žive”, rekao je Trivan.

Tako je, na primer, za područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijske lokalitete i velike parkove najviši dozvoljeni nivo spoljne buke za dan 50 decibela, a za noć 40 decibela.

Za stambena područja najviši dozvoljeni nivo spoljne buke za dan je 55 decibela, a za noć 45 decibela, dok su za, na primer, gradski centar, zanatsku, trgovačku, administrativno-upravnu zonu sa stanovima, zonu duž auto-puteva, magistralnih i gradskih saobraćajnica najviši dozvoljeni nivo spoljne buke za dan 65 decibela, a za noć 55 decibela.

KOMENTARIŠI