NOVOGODIŠNJI & BOŽIĆNI VAŠAR U POŽAREVCU – Pravila i prijava za prodavce

NOVOGODIŠNJI & BOŽIĆNI VAŠAR U POŽAREVCU – Pravila i prijava za prodavce

Na Novogodišnjem i Božićnom vašaru u gradu Požarevcu od 20. decembra 2016. godine zaključno sa 14. januarom 2017. godine mogu učestvovati registrovane zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, registrovani vinari i proizvođači rakije, registrovana poljoprivredna gazdinstva, registrovani proizvođači organske i domaće hrane, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u okviru registrovanih udruženja građana.

Proizvodi koji se mogu prodavati na Novogodišnjem i Božićnom vašaru podeljeni su u tri kategorije:

1. novogodišnji pokloni (čestitke, ukrasi, zimske kape, šalovi, rukavice, čarape i slično) – 8 drvenih, montažnih tezgi od 3,1 m2;
2. rukotvorine i suveniri – 7 drvenih, montažnih tezgi od 3,1 m2;
3. domaća hrana i piće (kuvano vino, kuvana rakija, domaći specijaliteti, med, domaći sirevi, gastronomija i slično) – 5 drvenih, montažnih tezgi od 3,1 m2 i 2 drvene montažne tezge od 6,2 m2 i 1 paviljon od 6,2 m2.

Izlagač koji učestvuje na predstojećoj manifestaciji, za period od 20. decembra 2016. godine zaključno sa 14. januarom 2017. godine, je u obavezi da plati sledeće:
– zakup privremenog objekta od 3,1 m2, u iznosu od 5.400,00 dinara sa PDV-om;
– zakup privremenog objekta od 6,2 m2,u iznosu od 10.800,00 dinara sa PDV-om;
– za zakup paviljona od 6,2 m2, u iznosu od 5.400,00 dinara sa PDV-om,
na račun javnih prihoda budžeta Grada Požarevca broj: 840-742142843-86 po modelu 97 52080- prihod od davanja u zakup;
– korisnik koji postavlja sopstveni štand plaća iznos od 50,00 dinara dnevno po m2, shodno tarifnom broju 3, tačke 4.6. taksene tarife, po Odluci o lokalnim komunalnim taksama („Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 18/13, 3/14, 13/14, 3/15 i 13/15)., na račun 840-741531843-77 poziv na broj po modelu 97 52080, sa naznakom – naknada za korišćenje površina javne namene.
Izlagač je dužan i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.500,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.
Organizator ove manifestacije obezbeđuje sijalično osvetljenje i kabine sa sanitarnim čvorom.

AKO ŽELITE DA PRODAJETE NA VAŠARU PRIJAVITE SE OVDE.

KOMENTARIŠI