POTPISIVANJE Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti U POŽAREVCU

POTPISIVANJE Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti U POŽAREVCU

Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou je sastavio Savet evropskih opština i regiona (Council of European Municipalities and Regionas - CEMR) sa svojim partnerima, nacionalnim asocijacijama lokalnih i regionalnih vlasti.

CEMR se aktivno bavio promocijom rodne ravnopravnosti još od 1983. godine, promovišući na taj način jednu od osnovnih vrednosti Evropske unije, proklamovanu još davne 1957. u Ugovoru iz Rima.

Mnogobrojne aktivnosti koje su se na globalnom i evropskom nivou dešavale krajem dvadesetog veka koje su kao fokus imale podršku ženama i promociju žena liderki, svakako su bile od velikog značaja za stvaranje preduslova za napredak ka ravnopravnosti. Značajan input za 21. vek, dala je Pekinška deklaracija i Platforma za akciju, iz 1995. godine koja je kao strategiju za postizanje rodne ravnopravnosti uvela “urodnjavanja” (gender mainstreaming), odnosno uvođenje rodne perspektive u sve politike, u svim fazama kreiranja, realizacije i njihovog sprovođenja i evaluacije, na svim nivoima.

Početkom dvehiljaditih godina, CEMR je u skladu sa ovim pristupom realizovao projekat “Grad za ravnopravnost” čiji je cilj bio da prikupi primere dobre prakse u upravljanju gradovima na način koji jednako uvažava specifične potrebe, načine života i uloge žena i muškaraca, dečaka i devojčica. Zaključak je bio da nedostaje sveobuhvatna politika koja bi lokalne vlasti obavezala na primenu takvih praksi.

Tako je 2006. godine nastao dokument čiji je originalni naziv: “European Charter for Equality of Women and Men in Local Life”, ili “Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou” (prevod SKGO u saradnji sa ekspertskom grupom). Ovaj dokument pravljen je tako da ima dvostruku ulogu: političko obavezivanje na unapređenje rodne ravnopravnosti i praktičan alat koji pomaže lokalnim upravama da kroz svoje politike uvedu princip rodne ravnopravnosti u svim oblastima života za koje su nadležni.

Povelja je namenjena lokalnim i regionalnim upravama u cilju usmeravanja njihovih snaga i partnerstava ka postizanju veće ravnopravnosti.

Savet za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Požarevca prirediće svečano potpisivanje, Evropske Povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, u sredu 7. decembra u 18 časova u Svečanim salonima gradskog zdanja. Sam čin potpisivanja održaće se u sali broj 110.

 

KOMENTARIŠI