NSZ: Za program “Moja prva plata” prijavilo se uspešno 17.081 mladih kandidata

NSZ: Za program “Moja prva plata” prijavilo se uspešno 17.081 mladih kandidata

Foto: B.P.

Obaveštavaju se poslodavci da je prijavljivanje kandidata završeno dana 8.11.2020. godine.

Nalog na portalu Moja prva plata otvorilo je 22.948 mladih, od kojih se 17.081 kandidata uspešno prijavio na neku od 12.559 pozicija kod 7.524 poslodavca.

Poslodavci iz privatnog sektora imaju rok za selekciju i povezivanje sa kandidatima do 15.11.2020. godine do 24:00 časova.

Pozivaju se poslodavci koji još uvek nisu završili proces selekcije i poslali ponude kandidatima, da to učine što pre, kako bi se povezivanje uspešno završilo u predviđenom roku.

Poslodavci iz javnog sektora će dobiti obaveštenje o daljim aktivnostima nakon 16.11.2020. godine.

Na portalu Moja prva plata biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca najkasnije do 27.11.2020. godine.

Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe, poslodavca i izabranog kandidata, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, vršiće se u periodu od 28.11.2020. godine do 14.12.2020. godine, navodi se u saopštenju NSZ.

KOMENTARIŠI