Obavljeno 628 pregleda u akciji kontrole zdravlja u nedelju

Obavljeno 628 pregleda u akciji kontrole zdravlja u nedelju

Svi rađeni pregledi i analize se nisu naplaćivali

U nedelju 25.02.2018. u Opštoj bolnici Požarevac su uspešno obavljeni kontrolni pregledi na više punktova.

Obavljeno je ukupno 628 pregleda nad 513 pacijenata od čega je 27 bilo neosigurano.

Kardioloških pregleda je urađeno ukupno 179 od čega je u Opštoj bolnici Požarevac urađeno 148 pregleda, u DZ Veliko Gradište 14 pregleda i u DZ Kučevo 17 pregleda.

Foto: OBP

Očnih pregleda je urađeno ukupno 153 od čega u Opštoj bolnici Požarevac 142 pregleda, a u DZ Veliko Gradište 11 pregleda.

Obavljeno je kod 296 pacijenata 358 laboratorijskih analiza, od čega u Opštoj bolnici Požarevac kod 241 pacijenta, a u ostalim DZ kod 55 pacijenata.

Od analiza koje su rađene: PSA 98 analiza,CA 125 127 analiza i Glikemija 133 analize.

Foto: OBP

Svi rađeni pregledi i analize se nisu naplaćivali i nije bio potreban uput, tako da je to od ogromnog značaja za podizanje opšteg zdravstvenog stanja građana.

KOMENTARIŠI