Očuh i majka maloletnih devojčica iz Smoljinca osuđeni zbog NASILJA u porodici

Očuh i majka maloletnih devojčica iz Smoljinca osuđeni zbog NASILJA u porodici

Osnovni sud u Požarevcu je dana 06.12.2017. godine doneo prvostepenu presudu kojom je okr. D.O. iz Smoljinca oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela Nasilje u porodici iz člana 194 st.3 u vezi st.1 KZ-a, i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci

Nakon podnošenja optužnice ovog tužalaštva od 11.02.2016. godine, Osnovni sud u Požarevcu je dana 06.12.2017. godine doneo prvostepenu presudu kojom je okr. D.O. iz Smoljinca oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela Nasilje u porodici iz člana 194 st.3 u vezi st.1 KZ-a, i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci, dok je istom presudom okr. J.S. iz Smoljinca, oglašena krivom za pomaganje u izvršenju gore navedenog krivičnog dela i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci.

Okrivljeni D.O. je u vremenskom periodu koji je trajao 4 godine vršio nasilje prema tada maloletnim ćerkama svoje vanbračne supruge ( rođene 1998 i 1999. g.), dok je okr. J.S. kao majka maloletnih devojčica omogućavala istom da vrši nasilje nad njenim ćerkama, a o kojima je ona kao roditelj bila dužna da se stara.

Tokom trajanja krivičnog postupka majka maloletnih oštećenih okr. J.S. je rešenjem Osnovnog suda u Požarevcu, a na predlog Centra za socijalni rad u Malom Crniću, lišena roditeljskog prava.

Tužilaštvo smatra da imajući u vidu složenost predmeta je za svaku pohvalu to što je presuda doneta u relativno kratkom roku, ali s obzirom na način izvršenja krivičnog dela, kao i zaštitu interesa maloletnih lica je nezadovoljno visinom izrečenih kazni zatvora prema okrivljemina, te iz tog razloga najavljuje podnošenje žalbe na presudu.

KOMENTARIŠI