Foto: Urban City / B.P. // ilustracija

Vlada Srbije uskladila je iznose svih republičkih administrativnih taksi sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, kako je to i predviđeno Zakonom.

Početak primene uvećanih naknada po raznim osnovama, koje građani i privreda plaćaju državi, planiran je za 1. juli ove godine.

U pitanju su neporeske dažbine koje se uplaćuju u republički budžet, a koje su predviđene odredbama preko 200 donetih zakona i oko 270 podzakonskih akata. Prema računici koju je napravio NALED, građani i privreda plaćaju preko 1.200 republičkih neporeskih dažbina. Najveći broj njih čine različite takse (oko tri četvrtine ukupnog broja), dok se jedna četvrtina odnosi na naknade za korišćenje javnih dobara i ostale oblike neporeskih dažbina.

Od prvog dana sledećeg meseca će se, recimo, za dobijanje tumačenja o primeni republičkih propisa građanima naplaćivati 1.660 dinara, umesto dosadašnjih 1.610 dinara. Ako tumačenje propisa traži firma ili preduzetnik, to će koštati 13.470 dinara, umesto dosadašnjih 13.100 dinara. Za dobijanje raznih uverenja od državnih organa, građani će, od 1. jula, izdvajati, umesto dosadašnjih 310 dinara, 330 dinara. Ukoliko im je uverenje potrebno za neku svrhu koja se odnosi na inostranstvo, plaćaće ga 1.730, umesto dosadašnjih 1.680 dinara. Za prepis spisa po polutabaku, cena će biti 430, umesto 420 dinara, dok će overa punomoćja koštati 290, umesto dosadašnjih 280 dinara.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar, po zahtevu za upis u registar taksa više nije 1.610 dinara, već je uvećana na 1.660 dinara, dok se promena u registru plaća 800, umesto dosadašnjih 780 dinara. Dobijanje rešenja po zahtevu za upis u registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskog potpisa i pečata će, od 1. jula, umesto dosadašnjih 2.420 dinara, koštati 2.490 dinara.

Dozvola za izvoz robe danas košta 12.860 dinara, dok će od 1. jula koštati 13.220 dinara, dok će građani rešenja za izvoz robe male vrednosti do 200 evra, za svoje potrebe, plaćati ubuduće 1.610, umesto dosadašnjih 1.570 dinara.

KOMENTARIŠI