OD 3. APRILA NOVI STROŽI PROPISI ZA STICANjE VOZAČKE DOZVOLE: Vozač početnik...

OD 3. APRILA NOVI STROŽI PROPISI ZA STICANjE VOZAČKE DOZVOLE: Vozač početnik i do četiri godine

Od 3. aprila počinju da važe novi, stroži propisi za sticanje dozvole za upravljanje automobilima. Problem i upravljanje vozilima sa velikom kubikažom.

Ko stekne vozačku dozvolu posle 3. aprila ove godine moraće da pregura najmanje dve a najviše četiri godine sa statusom početnika i poštuje brojna ograničenja koja propisuje Zakon o bezbednosti saobraćaja Srbije.

Naime, ukoliko posle ovog datuma sa 18 godina položite vozački, dobijate probnu vozačku dozvolu koju možete da zamenite tek sa navršenom 21 godinom života (probna dozvola može da se dobije i sa 17 godina) ili posle dve godine “sticanja iskustva”.

To u praksi znači da će i osoba sa na primer 35 godina života morati da dve godine “usavršava znanje” po strožim propisima, do sticanja “prave” dozvole za vožnju.

Zato i ne čudi ogromna navala na auto-škole mladih kandidata koji pokušavaju da pre 3. aprila dođu do vozačke dozvole.

– Prema ranijem zakonu probna vozačka dozvola je važila godinu – objašnjava Mladen Rašeta iz Privredne komore auto-škola Srbije – Ali, zbog hroničnog manjka ispitivača ni kandidati koji su završili teoretsku obuku u novembru nisu sigurni da će do 3. aprila dobiti priliku da polažu praktični deo nastave.

Zašto svi pokušavaju da dođu do vozačke pre 3. aprila je sasvim jasno kada se uzmu u obzir brojna ograničenja koja propisuje ZOBS.

Naime, po članu 182. ZOBS vozač sa probnom vozačkom dozvolom može da upravlja vozilom samo uz prisustvo osobe koja ima najmanje pet godina vozačkog iskustva. Pri tome u vozilu ne sme da bude više od tri osobe računajući i “supervizora” uz čije prisutvo jedino sme da vozi. Srećom po buduće vozače starijih leta, ovo se odnosi samo na maloletnike. Stariji od 21 godine će moći da voze i sami.

Ipak, automobil za čijim upravljačem se nalaze ne sme da ima više od 80 kilovata (108,76 konjskih snaga), pri čemu ne sme da se nalazi u saobraćaju između 23 časa i 6 časova! I to važi za sve.

Zakonodavac je ovde, računajući da će početnici voziti “porodični auto”, napravio mali ustupak vozačima sa probnom dozvolom, pa će oni moće da voze i “jači” auto od 80 kilovata u prisustvu člana porodice koji ima vozačku dozvolu najmanje pet godina.

– Da ovo nije urađeno mladi vozači ne bi mogli, na primer, da voze očev automobil koji ima više od 109 “konja”, objašnjava analitičar automobilskog tržišta Dragan Škrnjić. – To je dobra vest i za uvoznike automobila jer sada je, zbog turbo ere, teško naći automobil sa malo konjskih snaga iako su u pitanju motori sa tri cilindra, dakle smanjene radne zapremine.

Opšta tolerancija na količinu alkohola u krvi od 0,3 promila ne važi za vozače sa probnom dozvolom. Oni se tretiraju kao profesionalni vozači – za njih važi “nulta tolerancija”.

Za ovu kategoriju vozača važi i “izuzeće od ograničenja maksimalne dozvoljene brzine na putevima”.

Tako, na auto-putu ne smeju da voze brže od 110 km na čas, na moto-putu od 90, a na svim ostalim smeju da razviju maksimalnu brzinu koja ne prelazi 90 odsto od zakonski dozvoljene (u gradu to znači 45 km na čas).

I vozač sa probnom dozvolom ne sme da telefonira u toku vožnje, čak ni uz pomoć “hends-fri” uređaja!

IZUZETAK

Za đake srednjih stručnih škola, koji se obrazuju za obrazovni profil “vozač motornih vozila” i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima “C” i “CE” kategorije, ne važi odredba po kojoj moraju najmanje dve godine da imaju probnu dozvolu. Naime, njima se probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije “B” izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

KOMENTARIŠI