Foto: B.P.

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2022godinu i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održava se u periodu od 20. aprila 2022. godine do 26. aprila 2022. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: marko.savic@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odseka za lokalni ekonomski razvoj,ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu o nacrtu Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2022. godinu“

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Opširnije na sajtu Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI