Odlučeno ko dobija nagrade i povelju povodom 15. oktobra

Odlučeno ko dobija nagrade i povelju povodom 15. oktobra

Foto: Urban City / B.P. / arhiva

Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca, na sednici od 8. oktobra 2021. godine, doneo je Odluku o dodeli nagrada i povelje Grada Požarevca.

Povodom 15. oktobra – Dana oslobođenja Grada Požarevca, nagrade Grada Požarevca u neto iznosu od po 58.800,00 dinara i povelje o nagradi dodeljuju se, Vučićević Draganu, predsedniku Višeg suda u Požarevcu i Gošev Živku, kulturnom radniku iz Požarevca i Stanojević Periši, profesoru klarineta u penziji iz Požarevca.

Povelja Grada Požarevca dodeljuje se Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“ u Požarevcu.

Obrazloženje

POVELjE O NAGRADAMA DODELjUJU SE I TO:

Vučićević Draganu, predsedniku Višeg suda u Požarevcu:

Rođen je 1963. godine u Simićevu, opština Žabari. Osnovnu i srednju školu završio je u Požarevcu. 1990. godine završava Pravni fakultet u Kragujevcu. Juna 1990. godine zasniva radni odnos u Okružnom sudu u Požarevcu. Nakon položenog pravosudnog ispita 1992. godine, započinje rad u Opštinskom sudu u Žabarima. 1994. godine izabran je za sudiju u tom sudu. 1997. godine premešten je na mesto sudije Opštinskog suda u Požarevcu. Stekao je i zvanje Specijalista za krivično pravo. 1999. godine izabran je kao najmlađi sudija Okružnog suda u Požarevcu. 2009. godine bira izabran za sudiju Višeg suda u Požarevcu, a 2010. godine biva postavljen za v.d. predsednika Višeg suda u Požarevcu. U dva navrata biran je za predsednika Višeg suda, 2014. i 2019. godine. Poseduje brojne sertifikate za krivično-pravnu oblast. Unapredio je svojim brojnim aktivnostima rad u sudstvu u celom Okrugu, čime je dao veliki doprinos u radu u oblasti pravosuđa.

Gošev Živku, kulturnom radniku iz Požarevca:

Rođen je 1965. godine u Požarevcu. Radi u EPS-u kao rudarski tehničar. Član KUD „Kostolac“ postao je još 1980. godine, kao igrač. Odigrao je preko 850 koncerata na mnogim scenama u zemlji i svetu. Dobitnik je brojnih nagrada kao virtuozni igrač – solista. Po završetku igračke karijere, nastavlja rad kao instrumentalista. Kao muzičar, nedavno je obeležio 750. nastup, a ukupno ima 1500 koncerata. Dao je veliki doprinos u kulturi Grada.

Stanojević Periši, profesoru klarineta u penziji iz Požarevca:

Rođen je 1955. godine, u muzičkoj porodici, kao četvrta generacija klarinetista. Nižu muzičku školu završava u Parevcu, a u Beogradu srednju muzičku školu. Fakultet muzičke umetnosti završio je u Beogradu. 1974. godine počinje da radi u Muzičkoj školi u Požarevcu. U školi je radio kao nastavnik klarineta i saksofona 43 godine do penzije, u koju je otišao 2020. godine. Brojne su nagrade sa učenicima na domaćim i međunarodnim takmičenjima, kao i njegovo učešće u organizaciji brojnih muzičkih takmičenja u zemlji i inostranstvu. Dao je veliki doprinos u kulturi Grada. Oženjen je i otac dvoje dece.

POVELjA SE DODELjUJE I TO:

1. Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“ u Požarevcu (za Odbojkašku sekciju Škole):
U ovoj Osnovnoj školi već duži niz godina postoji Odbojkaška sekcija na čelu sa nastavnikom Stevanović Slavišom. Iz pomenute sekcije nastala je školska muška odbojkaška ekipa, koja je ostvarila izuzetan rezultat, drugo mesto na međunarodnom takmičenju „Školarijada“, pod pokroviteljstvom Vlade RS. Zbog pomenutog uspeha i doprinosa u sportu Grada, dodeljuje se povelja Školi u kojoj deluje ova sekcija.

KOMENTARIŠI