Odluka GIK Požarevac od 30. aprila

Odluka GIK Požarevac od 30. aprila

Foto: Urban City // B.P.

Gradska izborna komisija u Požarevcu na sednici održanoj 30. aprila je donela Odluku kojom su utvrđena Raspored mesta po kojem odborničke grupe u Skupštini Grada Požarevca predlažu članove i zamenike članova biračkih
odbora u stalnom sastavu za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Požarevca, raspisanih za 2. jun 2024. godine.

Odluka je objavljena na baneru gik.pozarevac.rs

Na sajtu su objavljena merila/raspored i obrasci za podnošenje predloga za
imenovanje člana i zamenika člana u biračke odbore u stalnom i proširenom
sastavu (BO-1 i BO-2).

Rok za podnošenje predloga je do 17. maja 2024. godine do 24,00 časova.

link za merila – raspored:

https://gik.pozarevac.rs/download/merila-raspored-mesta-po-kojem-odbornicke-grupe-u-skupstini-grada-pozarevca-predlazu-clanove-i-zamenike-clanova-birackih-odbora-u-stalnom-sastavu-za-sprovodjenje-izbora-za-odbornike-skupstine-grada/

link za obrazac BO-1 –

https://gik.pozarevac.rs/download/obrazac-bo-1-stalni-sastav-za-odbornicke-grupe/

link za obrazac BO-2 –
https://gik.pozarevac.rs/download/obrazac-bo-2-prosireni-sastav/

KOMENTARIŠI