Održana druga sednica Privrednog saveta Grada Požarevca

Održana druga sednica Privrednog saveta Grada Požarevca

Usvojena je Informacija Odeljenja za LER, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca u vezi daljih aktivnosti Grada Požarevca u programu certifikacija opština po meri privrede u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE)

18. decembra 2017. godine, održana je druga sednica Privrednog saveta Grada Požarevca, na kojoj  je usvojena  Informacija Odeljenja za LER, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca u vezi daljih aktivnosti Grada Požarevca u programu certifikacija opština po meri privrede u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE). S obzirom da je Grad Požarevac već sredinom decembra meseca 2017. godine, započeo proces pripreme dokazne dokumentacije za ispunjenost kriterijuma Grada Požarevca za članstvo u regionalnog BFC SEE mreži, konstatovano je da su uloga i zadatak Privrednog saveta Grada Požarevca od ključnog značaja da se sam proces okonča u što kraćem roku.

Nadalje,  članovi  Privrednog saveta Grada Požarevca su se upoznali sa  nacrtima akata koji će se naći na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada Požarevca i to: Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2018. godinu, Odluke o boravišnoj taksi,  Odluke o lokalnim administrativnim taksama,  Odluke o lokalnim komunalnim taksama,  Odluke o uslovima i visini  naknade za korišćenje ulica, opštinskih i nekategorisanih  puteva na teritoriji grada Požarevca,  Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca  za period 2018-2020. godina, kao i  Odluke u uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018-202, a u toku 2018. godine.

Članovi Privrednog saveta  Grada Požarevca izneli su  mišljenje  o potrebi obezbeđenja sredstva u budžetu Grada za hitne intervencije na stambenim zgradama, smanjenja visine boravišne  takse,  kao i  taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru.

Takođe je istaknuta potreba da se u narednoj godini organizuju skupovi sa privrednicima sa teritorije Grada Požarevca kako bi se upoznali sa Odlukom o pogodnostima za privrednike i Programom lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca koji je upravo Grad Požarevac i izradio u cilju jačanja postojećih privrednika i stvaranja uslova povoljnog poslovnog okruženja.

POVEZANE VESTI:

Održana prva sednica Privrednog saveta Grada Požarevca

 

KOMENTARIŠI