Na ovoj sednici na dnevnom redu je bila analiza o radu Gradskog štaba za vanredne situacije neposredno pre i u toku vanrednog stanja.

Foto: Štab za vanredne situacije Grada Požarevca

Prva sednica je održana nekoliko dana pre raspisivanja vanrednog stanja 13.marta. Od prve vanredne sednice Štaba (13.03.2020) do donošenja Odluke o ukidanju vanrednog stanja (06.05.2020), Gradski štab je održao je 17 vanrednih sednica, a nakon donošenja Odluke još 2 vanredne sednice, znači ukupno 19 vanrednih sednica.Na štabu je doneto 11 naredbi, 25 zaključaka, 7 preporuka i organizovan je Stručno operativni tim za zaštitu usled bolesti COVID-19. Zadatak stručno-operativnog tima je bio da prati aktuleno stanje, pruža informacije i daje predloge mera prevencije i delovanja Gradskom štabu za vanredne situacije na teritoriji grada Požarevca, u cilju zaštite stanovništva za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.3.1. Radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, primenjivale su se mere propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o javnom zdravlju kao i druge mere predviđene ZAKONIMA, NAREDBAMA, UREDBAMA, ZAKLjUČCIMA, ODLUKAMA, PRAVILNICIMA i PREPORUKAMA Vlade Republike Srbije i INSTRUKCIJAMA nadležnih Ministarstava.

Foto: Štab za vanredne situacije Grada Požarevca

PREDUZETE DRUGE MERE U SKLADU SA POTREBAMA NA TERENU
Gradsko veće Grada Požarevca naložilo je javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Požarevac da ne vrše obračun kamate za neplaćene račune po osnovu pruženih komunalnih usluga za mesece februar, mart i april 2020. godine.
Gradski štab za vanredne situacije Grada Požarevca 31.03.2020. godine donirao sledeće:
1. Dom zdravlja
– 250 komada kombinizona sa kapuljačom
– 100 komada zaštitnih naočara
– 1.000 komada zaštitnih kaljača
– 200 komada zaštitnih mantila
– 200 komada zaštitnih kapa
– 100 komada antibakterijskog gela
– 1.000 komada zaštitnih rukavica.

2. Opšta bolnica Požarevac
– 500 komada rukavica

3. KPZ Zabela
– 100 komada rukavica
– 10 komada kombinizona sa kapuljačom

4. JKP Komunalne službe
– 500 komada zaštitnih rukavica

5. Policijska uprava Požarevac
– 300 zaštitnih rukavica
Gradski štab za vanredne situacije Grada Požarevca donirao ukupno 875 litara alkohola Opštoj bolnici Požarevac, Domu zdravlja Požarevac, KPZ Zabela, KPZ za žene, javnim preduzećima, ustanovama, Policijskoj upravi Požarevac, sudovima, tužilaštvima, vatrogasno-spasilačkoj jedinici i crvenom krstu.

Gradski štab za vanredne situacije Grada Požarevca 08.04.2020. godine donirao sledeće:
1. Opštoj bolnici Požarevac
– 3.000 komada zaštitnih maski
– 2.500 komada hiruških kaljača
– 2.000 komada hiruških kapa
– etanol 70% 96 litara
– lateks rukavice 15.000 komada
– 30 komada digitalni termometar
– 100 komada kombinizona sa kapuljačom
– 250 komada zaštitnih mantila
– 70 komada mantila vodoodbojnih sa kapuljačom
– 5 komada asepsola
– 20.000 pvc rukavica
– 70 komada zaštitnih naočara
– alkohol 96% 500 litara
– 2 komada 3D štampača za izradu zaštitnih vizira i 30 kilograma materijala za izradu.

2. Zavod za javno zdravlje Požarevac
– 500 komada zaštitnih maski
– 600 komada zaštitnih mantila
– 2.000 komada hiruških kaljača
– 1.000 komada zaštitnih rukavica
– 1.000 komada zaštitnih kapa
– 80 komada zaštitnih naočara
– 100 komada antibakterijskog gela 100ml.

3. Dom zdravlja Požarevac
– 1.000 komada zaštitnih maski
– 2.000 komada zaštitnih mantila
– 6.500 komada zaštitnih kaljača
– 30.000 komada zaštitnih rukavica
– 5.000 komada zaštitnih kapa
– 450 zaštitnih naočara
– 400 komada antibakterijskog gela 100ml

4. JKP Komunalne službe Požarevac
– 20 komada zaštitnih mantila
– 100 komada hiruških kaljača
– 20 komada zaštitnih kapa
U obezbeđivanju donacije pomogli su Koncern Bambi A.D. Požarevac, Privredno društvo ,,Market-Parket“ doo Požarevac ,PR Drnda Internacional Požarevac ,Privredno društvo ,,Minel Enim“ doo Smederevo, Privredno društvo Vodoprivreda doo Požarevac,Ustanova socijalne zaštite ,,Homoljski raj“ Požarevac, Privredno društvo ,,Inon neimar“ Požarevac Premijer doo Požarevac.

Na inicijativu GŠVS, a pri lokalnoj samoupravi je formiran pozivni kol centar i agažovani su volonteri za pomoć u snabdevanju ugroženih kategorija stanovništva.
Preko volontera su deljeni paketi pomoći za socijalno ugrožene kategorije, penzionere sa primanjima do 30 000 dinara, nezaposlena lica koja su se nalazili na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje do 31.03., invalidi po spisku Među opštinskog udruženja gluvih i nagluvih Požarevac, korisnici jednokratne novčane pomoći koji su u poslednje 2 godine bili na evidenciji Centra za socijalni rad Požarevac i 500 socijalno ugroženih romskih porodica po spisku udruženja Roma Braničevskog okruga. Postojala je stalna koordinacija između Štaba i subjekta od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje: Opšta bolnica Požarevac, Dom zdravlja Požarevac, Zavod za javno zdravlje Požarevac, Apotekarska ustanovu Požarevac, Crveni krst Požarevac JKP, MUP PU POžarevac, mediji, nadležne komunalne, sanitarne i dr. inspekcije radi provere opštih mera prevencije i sprovođenja mera Vlade RS.Dostavljani su podaci Odeljenju za vanredne situacije Požarevac.

2 KOMENTARA

KOMENTARIŠI