Grad Požarevac je prošle godine doneo odluku o poklon paketu za svaku novorođenu bebu sa teritorije Grada Požarevca. Za ove namene u 2019. godini je bilo izdvojeno 3.500.000,00 dinara, a za ovu godinu, obezbeđena su novčana sredstva u iznosu od 5,5 miliona dinara.

Poklon paket se daje majkama na otpustu iz požarevačkog porodilišta a u oviru paketa se nalazi sve ono što je neophodno za bebu u prvim nedeljama nakon izlaska iz bolnice.

Ovom prilikom zamenik gradonačelnika Grada Požarevca Saša Pavlović je istakao da je ovo samo jedna u nizu od mera populacione politike koje preduzima Grad Požarevac u cilju poboljšanja nataliteta i pomoći roditeljima.

Zamenik gradonačelnika Grada Požarevca – Saša Pavlović

Što se tiče samog roditeljskog dodatka, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iz budžeta Republike Srbije obezbeđuje  novčanu naknadu za prvo, drugo, terće i četvrto dete a Grad Požarevac je pored pomenutih poklon paketa obezbedio sledeća proširena prava, poklon čestitku za prva tri rođena deteta u Novoj godini u pojedinačnom novčanom iznosu od 40.000,00 dinara zatim novčanu naknadu u pojedinačnom iznosu od 40.000,00 dinara za prvorođeno dete i naknadu porodici u kojoj se rode blizanci, trojke ili četvorke. Za regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Ljubici Vrebalov“ Požarevac čiji je osnivač Grad Požarevac, u iznosu od 50% od cene koštanja vrtića za treće i svako naredno dete, blizance i  samohrane roditelje (prošireno pravo uvedeno 2019. godine) i 100% za decu sa smetnjama u razvoju. Odvojena su sredstva za regresiranje troškova boravka dece u Privatnoj predškolskoj ustanovi na teritoriji Grada Požarevca, koja je verifikovana od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pod istim uslovima kao i regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Ljubici Vrebalov“ Požarevac čiji je osnivač Grad Požarevac, u 2020. godini  u budžetu Grada Požarevca planirana su sredstva u iznosu od 22.000.000,00 dinara. Ponosni smo članovi Pokreta za decu 3+ preko koga smo omogućili popuste kod privatnih firmi ali i javnih ustanova za porodice sa tri ili više deteta. U skladu sa  Odlukom o naknadi troškova za vantelesnu oplodnju u 2019. godini u budžetu Grada Požarevca obezbeđena su i realizovana novčana sredstva u  iznosu od  3.000.000,00 dinara za 12 parova, a za 2020. godinu, obezbeđena su novčana sredstva takođe u iznosu od 3.000.000,00 dinara, od čega je do sada pravo ostvarilo 4 para.

Za ove namene se godišnje izdvoji oko 50 miliona dinara ali se kao još jedan vid pomoći porodicima obezbeđuju sredstva za stipendije studente, zatim preko Saveta za bezbednost saobraćaja se svoj novorođenoj deci obezbeđuje auto sedište.

Rukovodstvo požarevačke bolnice je pohvalilo  lokalnu samoupravu što ima sluha za potrebe roditelja, kod kojih je akcija dodela poklon paketa za bebe, naišla na pozitivne ocene.

KOMENTARIŠI