Održane dve sednice Skupštine Grada Požarevca

Održane dve sednice Skupštine Grada Požarevca

Odbornici su tokom prve sednice razmatrali i usvojili Predlog odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca, Predlog odluke o ustanovljenju nagrada, povelje i drugih javnih priznanja Grada Požarevca, zatim Predlog rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Gradske uprave Grada Požarevca i Gradskog pravobranilaštva za 2018. godinu. Takođe i rešenja o davanju saglasnosti na planove i programe rada i razvoja i finansijske planove ustanova za 2019. godinu čiji je osnivač Grad Požarevac i to: Centra za socijalni rad Požarevac, Centra za kulturu Požarevac, Narodnog muzeja Požarevac, Turističke organizacije Grada Požarevca i Doma zdravlja Požarevac.

Foto: Grad Požarevac

Nakon prvog zasedanja održano je i naredno 25. zasedanje koje je sadržalo samo dve tačke dnevnog reda i to izbor dva nova člana Gradskog Veća, kao i potvrđivanje mandata odborniku Skupštine Grada Požarevca.

Foto: Grad Požarevac

Svoju ostavku na mesto člana Gradskog veća zaduženog za društvene delatnosti i socijalna pitanja dao je Ivan Jović, a pored njega ovu funkciju od juče više ne obavlja ni Mlađan Nikolić, čiji je resor bio Gradska opština Kostolac i mesne zajednice. Umesto njega odbornici su izglasali Darka Mirkovića, koji je bio odbornik a Jovićeve dužnosti preuzeo je Slaviša Stojković. Zakletvu je položio odbornik sa liste SNS Dalibor Janković.

Foto: Grad Požarevac

Nakon odlaska u penziju Dragog Ivića funkciju V.D. direktora Centra za kulturu od juče obavlja Galina Pavlenkov Perić.

KOMENTARIŠI