Održano veoma zanimljivo i edukativno predavanje „Ozonski omotač: oštećenje i mere zaštite“

Održano veoma zanimljivo i edukativno predavanje „Ozonski omotač: oštećenje i mere zaštite“

U Biblioteci u Kostolcu, Odeljenju Narodne biblioteke “Ilija M. Petrović” Požarevac u utorak 20. novembra, diplomirani hemičar Dragan Stojanović održao je veoma zanimljivo i edukativno predavanje iz oblasti ekologije, na temu: „Ozonski omotač: oštećenje i mere zaštite“.

Dragan Stojanović, rođen je 1981. godine u Požarevcu, živi u Kostolcu. Završio je srednju Medicinsku školu u Požarevcu, a zatim nastavio studije hemije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao sam na Katedri za primenjenu hemiju i stekao zvanje diplomirani hemičar. Trenutno je zaposlen kao nastavnik hemije u Tehničkoj školi sa domom učenika „Nikola Tesla“ u Kostolcu, Medicinskoj školi Požarevac u Požarevcu i Osnovnoj školi „Božidar Dimitrijević Kozica“ u Bradarcu.

Član je Srpskog hemijskog društva i Saveza inžinjera i tehničara Srbije. Posebno interesovanje pokazuje ka oblasti medicinske hemije, biohemije i ekotoksikologije.
podele još sa nekim.

KOMENTARIŠI