Odvodnjavanje na Površinskom kopu „Drmno“: Reka teče ispod kopa

Odvodnjavanje na Površinskom kopu „Drmno“: Reka teče ispod kopa

Posledice prošlogodišnjeg nevremena na PK Drmno, Foto: Energija Kostolac

Odvodnjavanje dubinskih i površinskih voda na Površinskom kopu „Drmno“ od presudnog je značaja za proizvodnju uglja i otkrivke. Planirano je da se ove godine ispumpa 47 miliona kubika podzemnih i površinskih voda, isto koliko je planirana i proizvodnja otkrivke.

Od januara do maja iz kopa je ispumpano 15 miliona kubnih metara vode. Za rudare su od velikog značaja i dubinsko i površinsko odvodnjavanje s obzirom na to da su obilne kiše i česte olujne nepogode već dva puta potapale mašine na najnižim kotama kopa.

− Od početka godine Služba odvodnjavanja kopa posvećena je poslovima na izradi odvodnih sistema površinskih voda pored redovnog dubinskog odvodnjavanja − rekao nam je Jovan Zdravković, rukovodilac Službe odvodnjavanja.

Jovan Zdravković, Foto: Energija Kostolac

Ova godina počela je sa veoma zahtevnim planovima i poslovima koji treba da obezbede stabilnost rada rudarske mehanizacije.

− Od januara do 1. maja ukupan broj aktivnih bunara na PK „Drmno” bio je 419. Od toga je u funkciji bilo pet frontalnih linija bunara. Na PK „Drmno“ u funkciji je 1.168 bunara koji se po potrebi uključuju. Nadzor podzemnih voda radimo elektronski, čime se brže donose validne odluke o tehnološkim merama i radu postrojenja – kaže Zdravković.

Od ukupne količine ispumpane vode od 1. januara do 30. aprila, 87 odsto ispumpano je sistemom predodvodnjavanja (dubinsko odvodnjavanje), dok je preostalih 13 odsto van kontura kopa ispumpano sistemom površinskog odvodnjavanja.

− Kako bi se videlo koliko je to velika proizvodnja ispumpane vode, odnos ukupne količine otkopane jalovine prema ukupnoj količini ispumpane vode je u kubnim metrima približno 1:1. To znači da ćemo ove godine da ispumpamo gotovo 50 miliona kubnih metara vode. Prosečan protok vode cevovodima u periodu od početka godine do 1. aprila bio je oko 1,6 kubnih metara u sekundi. Od toga se sistemom predodvodnjavanja ispumpavalo prosečno 1,4 kubna metra u sekundi, dok je preostalih oko 190 litara u sekundi ispumpavano sistemom površinskog odvodnjavanja − kaže Zdravković.

Vodosabirnik za prikupljenjae površinskih voda, Foto: Energija Kostolac

U toku su investicioni radovi na izradi nove frontalne linije bunara. U skladu s napredovanjem kopa, odnosno pomeranjem unutrašnjeg odlagališta, Služba odvodnjavanja radiće na infrastrukturi za prijem i izvlačenje površinskih voda izvan kopa.

− Kada se radi o površinskim vodama, koje su kritične prilikom velikih nepogoda, Služba odvodnjavanja prati i količinu atmosferskih padavina, tako da je u analiziranom periodu palo 108,7 litara kiše po kvadratnom metru. U predstojećem periodu očekuje nas gašenje jednog broja bunara zbog napredovanja fronta rudarskih radova, kao i njihovo ponovno aktiviranje na nižim niveletama, kada se budu stvorili tehnički uslovi. Svakodnevno je potreban monitoring rada bunara u sistemu dubinskog predodvodnjavanja i pravovremene zamene pumpi u bunarima u cilju obaranja nivoa podzemnih voda na potreban i dovoljan nivo za bezbedan rad rudarske mehanizacije i suvu radnu sredinu – objasnio je Zdravković.

KOMENTARIŠI