Poštovanjem brojnih propisanih mera u ogranku „TE-KO Kostolac“  sa ciljem pojačanog održavanja higijene, stvoreni su uslovi za neprekidan rad ogranka.

Proglašenjem vanrednog stanja i pojavom epidemije Covid 19, u kostolačkom ogranku EPS-a odmah su preduzete mere koje se tiču pojačane higijene i dezinfekcije radnih prostora. Usledila je  i izmena organizacije rada, čime je smanjen broj radnika na poslu. Sve preduzete mere za zaštitu zaposlenih od širenja koronavirusa su bile u skladu sa dostavljenim obaveštenjima i instrukcijama od kriznog štaba JP „Elektroprivreda Srbije“, kao i na osnovu preporuka iz Vlade Srbije.

– Brojne mere u ogranku „TE-KO Kostolac“ primenjene su sa ciljem pojačanog održavanja higijene, a na prvom mestu je bila dezinfekcija ruku – kaže Tijana Perić, rukovodilac Sektora za IMS na početku razgovora. – Osim pranja ruku vodom i sapunom, zaposlenima je omogućena i dezinfekcija ruku alkoholom 70 odsto, na radnim mestima kada im nije bila dostupna tekuća voda i sapun. Dezinfekciju vozila – kamiona za masovni prevoz radnika, vršili su vozači i to posle svakog obavljenog prevoza – navodi Perić.

Foto: Energija Kostolac

Oni su dezinfekciju obavljali prskalicama zapremine 10 litara sa sredstvom za dezinfekciju rastvor 0,5 odsto „Pinosterila 200“ ili rastvorom dezinfekcionog sredstva na bazi hlora – tableta rastvorena u 10 litara vode. U ostalim vozilima, putničkim ili terenskim, dezinfekciju kabine vršili su vozači litarskom prskalicom pre početka smene, ali i u toku smene po potrebi, posle prevoza putnika ili robe i drugih predmeta. Dezinfekciju kabina mašina pomoćne mehanizacije, pre i u toku smene, vršili su rukovaoci, dok su na radnim mestima na mašinama osnovne rudarske mehanizacije – bagerima, odlagačima, transporterima sa trakom za dezinfekciju bili zaduženi svi radnici za svoja radna mesta.

– Dezinfekciju kancelarijskih prostora i drugih radnih mesta, kao što su prostorije sa komandnim pultovima, radionice, magacini, zatim hodnici, prolazi, toaleti i ulazi, vršilo je osoblje za održavanje higijene, brisanjem ili prskanjem ručnim prskalicama -kaže Perić. Svi zaposleni u ogranku „TE-KO Kostolac“ u vreme sprovođenja mera za zaštitu od širenja koronavirusa bili su obavezni da nose zaštitne maske na licu u zatvorenom prostoru i otvorenom radnom prostoru, dok su se medicinske rukavice koristile na poslovima, radnjama i radnim zadacima gde se u toku radnog vremena zaposleni kreće kroz više objekata, prostorija ili je u kontaktu sa različitim predmetima van svog radnog prostora za čiju dezinfekciju nije odgovoran i gde nije moguće da opere ili dezinfikuje ruke. Važno je da je bilo dovoljno zaštitne opreme, a konstantno je stizala i pomoć iz Uprave EPS-a.

– Tokom rada i kretanja u radnom prostoru ogranka „TE-KO Kostolac“ svi zaposleni, kao i zaposleni kod drugih poslodavaca, bili su obavezni da se staraju o primeni odluke Vlade Srbije o socijalnom distanciranju do dva metra, osim u slučajevima kada zbog prirode posla to nije bilo moguće. Komunikacija je, kad god je bilo moguće, obavljana telefonom, radio stanicom ili elektronskom poštom, deo zaposlenih je u situacijama gde je to bilo moguće upućen na rad od kuće, a deo je koristio i stare godišnje odmore, čime je smanjen broj prisutnh ljudi – rekla nam je Tijana Perić i dodala da je sa primenom svih mera, osim sa radom od kuće, nastavljeno i po ukidanju vanrednog stanja i primenjivaće se dok epidemija traje.

Primenom svih mera zaštite ogranak „TE-KO Kostolac“ uspeo je da obezbedi rad bez zastoja i stabilno je u kriznoj situaciji, koju je pandemija izazvala na celoj planeti, isporučivao električnu energiju.

Prostorije za izolaciju

Na svim lokacijama u kostolačkom ogranku EPS-a uređene su prostorije za izolaciju. Ove prostorije su bile predviđene za eventualno privremeno smeštanje radnika u slučaju da im se pojave simptomi koronavirusa u toku radnog vremena. Procedure o postupanju bile jasno su definisane.

KOMENTARIŠI