Oktobar MEĐUNARODNI mesec BORBE PROTIV RAKA DOJKE

Oktobar MEĐUNARODNI mesec BORBE PROTIV RAKA DOJKE

Ovom prilikom podsećamo da je oktobar mesec međunarodni mesec borbe protiv raka dojke,neka i u našoj zemlji i ove godine oktobar mesec bude posvećen unapređenju ranog otkrivanja raka dojke.

Foto: Ilustracija

PORUKA ZA SVE GRAĐANKE REPUBLIKE SRBIJE

Ukoliko niste u prethodne dve godine uradili mamografiju,a imate između 50 i 69 godina podsećamo Vas da to učinite.Preuzeto sa sajta www.skriningsrbia.rs

                                          „DAN ZA SVOJE ZDRAVLjE”

Autor:DR Vesna Lakić

Koordinator za skrining raka dojke Doma zdravlja Požarevac

Oktobar, mesec borbe protiv raka dojke,obeležava se u mnogim zemljama širom sveta kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost ove bolesti,na podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke kao i o palijativnom zbrinjavanju osoba obolelih od ove bolesti.

Ove godine obeležavanjem oktobra meseca borbe protiv raka dojke pod sloganom „Dan za svoje zdravlje“ promovišu se :preventivne aktivnosti koje imaju za cilj rano otkrivanje raka dojke.

Od januara 2016 otpočeo je organizivani skrining raka dojke za žene starosti od 50 do 69 god čiji ukupan broj na teritoriji Požarevca i Kostolca iznosi 11 256 žena.

Nosilac posla je Dom zdravlja u Požarvcu odnosno služba za zdravstvenu zaštitu žena koja vrši organizovano pozivanje žena.

Formiran je akcioni tim i usvojen Akcioni plan koji obuhvata ustanove koje učestvuju u sprovođenju organizovanog skrininga raka dojke: Dom zdravlja Požarevac,Opšta bolnica Požarevac,Opšta bolnica Smederevo i ZZJZ Požarevac.

Svi učesnici u sprovođenju skrining pregleda imaju edukovan kadar i opremu .

Prvi cilj jeste obuhvat od 75% ciljne populacije žena što će se sprovesti kroz:

1.Podizanje svesti žena o potrebi za ranim pregledima i pružanje informacija o njihovom značaju za ranu dijagnozu raka dojki.

2.Mobilizacija i motivacija žena za odaziv na skrining preglede.

3.Aktivno uključivanje lokalne samouprave i udruženja građana u sprovođenju skrininga.

Skrining se sprovodi u dvogodišnjem ciklusu tako da u 2017 god. ukupan broj koji će se pozvati je 5 628 žena.

Godišta koja su u skriningu su:
1948,1950,1952,1954,1956,1958,1960,1962,1965, i 1967.

SKRINING PREGLEDI SU BESPLATNI ZA CILjNA GODIŠTA SA TERITORIJE GRADA POŽAREVCA I KOSTOLCA, BEZ OBZIRA NA STATUS OSIGURANjA ŽENE.

Na kućnu adresu se upućuje poziv za skrining u vidu lifleta koji sadrži potrebne osnovne informacije o raku dojke kao i broj telefona na koji se zakazuje skrining.

Broj telefona u DZ Požarevac je 062 80 75 097.

Nakon dobijenog poziva žena se javlja i zakazuje se dolazak kod izabranog ginekologa( ili ga bira ukoliko ga nema) koji popunjava klinički put za skrining i zakazuje mamografsko snimanje koje se sprovodi u službama radiologije u Domu zdravlja i Opštoj bolnici Požarevac.

Nakon sprovedenog snimanja vrši se prvo očitavanje od strane radiologa DZ,drugo očitavanje od strane radiologa OB Požarevac.

Ukoliko se radi o sumnji na pozitivan nalaz treće čitanje-tzv.superviziju vrši radiolog OB Smedrevo.Takva žena se poziva i na dopunska dijagnostička ispitivanja:UZ pregled i ili ciljanu mamografiju nakon čega se donosi definitivni nalaz po BIRADS klasifikaciji i daje predlog o daljem postupku:

1.Palpabilne promene se upućuju hirurgu OB Požarevac na danju dijagnostiku.
2.Nepalpabilne promene koje se vide ultrazvučnim pregledom šalju se na biopsiju u OB Požarevac hirurgu.
3.Nepalpabilne promene koje se ne videultrazvučnim pregledom upućuju se u Institut za onkologiju i radiologiju RS na dalju dijagnostiku.

Nakon završenog snimanja pacijentkinja se poziva i rezultat saopštava izabrani ginekolog, koji u slučaju pozitivnih nalaza je zadužen i za dalje lečenje žene. Krajnji dugoročni cilj skrininga je smanjenje trenda obolevanja i smrtnosti od raka dojke.

Rezultati:

Za prvih 9 meseci, u ovoj 2017 godini,organizovanog skriningaraka dojke u Domu zdravlja Požarevac postignuti su sledeći rezultati:

1.Na maografski organizovani skrining pregled pozvano je 1069 žena ciljnih godišta.
2.Ukupno je urađeno 718 mamografskih pregleda, a 33 žena je odbilo da učestvuje.
3.Ukupno je upućeno 85 žena i njima je obavljena dopunska dijagnostika u skriningu.
4.Ukupno 6 žena je upućeno i njima je obavljena biopsija dojke i pato histološki pregled.
Krajnji rezultat je da :

-902 žene imaju normalan nalaz na mamografskom pregledu
-2 žene imaju potvrđenu dijagnozu benignih-dobroćudnih promena u dojci
-1 žena ima potvrđenu dijagnozu malignih-zloćudnih promena u dojci i onaje upućena na dalje onkološko lečenje.

ODAZOVI SE NA POZIV I OBAVI PREVENTIVNI PREGLED DOJKI!

Najčešće postavljana pitanja

Šta je skrining raka dojke?
Skrining raka dojke podrazumeva prepoznavanje do sada neprepoznate bolesti korišćenjem skrining testa, metodom mamografskog pregleda kod prividno zdravih žena, sa ciljem ranog otkrivanja karcinoma dojke, kada ga je lakše lečiti i kada postoji najveća verovatnoća izlečenja.
Zašto pozivate baš mene?
Organizovanim skriningom na rak dojke mamografskim pregledom, obuhvaćene su žene starosne dobi od 50 do 69 godina života, kao populacija za koju se u organizovanom skriningu dobijaju najbolji rezultati, ranog otkrivanja raka dojke. Naime, analiza kretanja obolevanja žena od raka dojke u Evropi pokazala je trendove porasta kod žena starijih od 50 godina, tako da je uvođenjem organizovanog skrininga u našoj zemlji prihvaćena evropska preporuka za populaciju žena od 50- 69 godina života.
Da li se skrining raka dojke ponavlja?
Prema evropskim standardizovanim nalazima i preporukama mamografsko testiranje u organizovanom skriningu se ponavlja na svake dve godine za populaciju žena od 50 do 69 godina.
Zašto organizovanim skriningom raka dojke nisu obuhvaćene žene mlađe od 50 godina?
Mamografsko snimanje nije toliko efikasno kod mlađih žena u odnosu na žene starije od 50 godina, jer se kod mlađih žena zbog veće gustine tkiva dojke promene detektuju mnogo teže, a takođe je i učestalost javljanja raka dojke manja kod žena mlađih od 50 godina.
Kako izgleda mamografsko snimanje dojki?
Mamografsko snimanje dojki izvode obučeni radiološki tehničari. Pregled podrazumeva rendgensko snimanje tokom koga se dojka postavlja između dve ploče i pažljivo i čvrsto pritiska kako bi se izvelo snimanje. Na isti način se tokom pregleda snima i druga dojka.
Da li je mamografsko snimanje bolno?
Tokom mamografskog snimanja se dojka postavlja između dve ploče i čvrsto i veoma pažljivo pritiska kako bi se omogućilo snimanje. Pritisak traje vrlo kratko i za većinu žena je bezbolan, mada neke žene mogu osetiti blagu neprijatnost ili kratkotrajan bol tokom snimanja.
Da li je mamografsko snimanje štetno?
Mamografija kao metoda skrininga raka dojke je međunarodno priznata dijagnostička metoda za rano otkrivanje raka dojke, praćena kontrolom kvaliteta. Doza zračenja kojoj je svaka učesnica izložena za vreme snimanja je prihvatljiva. Svetska istraživanja pokazuju da žene mamografskim snimanjem imaju veće koristi kod skrininga raka dojke nego štete.
Da li mamografsko snimanje spašava živote?
Većina međunarodnih stručnjaka se slaže da rano otkrivanje raka dojke mamografskim snimanjem spašava živote, jer se otkrivanjem raka dojke u ranoj fazi povećavaju šanse za izlečenje, omogućava primena poštednih hirurških intervencija, smanjuje invalidnost i povećava kvalitet života.
Da li moram da platim mamografsko snimanje?
Mamografsko snimanje u okviru organizovanog skrining programa je za sve učesnice skrininga besplatno.
Imam 50 godina i još uvek nisam dobila poziv za skrining raka dojke.
Organizovani nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke podrazumeva pozivanje svih žena starosti 50 do 69 godina. Uvodi se postepeno po opštinama na nivou Republike Srbije uz obezbeđivanje svih neophodnih uslova za pravilno vođenje organizovanog skrininga karcinoma dojke. Jedan ciklus skrininga traje dve godine i u toku ove dve godine će sve žene iz navedene starosne grupe dobiti poziv za skrining.
Moja sestra je dobila poziv za skrining raka dojke iako je mlađa od mene.
U toku 2 godine koliko traje jedan ciklus skrininga biće sukcesivno određenim redosledom pozivane sve žene iz ciljne populacije, tako da ćete i vi biti pozvani u ovom ciklusu.
Napipala sam čvorić u dojci. Da li možete da mi kažete gde mogu da uradim mamografiju?
Ukoliko ste sami napipali čvorić u dojci,potrebno je da se odmah javite Vašem lekaru kako bi se dogovorili o daljoj dijagnostici i lečenju. Skrining mamografija se u okviru organizovanog skrininga radi kod naizgled zdravih žena koje nemaju vidljivih promena na dojci.
Moji rezultati skrining mamografije su u redu. Šta se dešava nakon toga?
Ukoliko su Vaši rezultati skrining mamografije u redu, nakon dve godine ćete dobiti poziv da obavite sledeću mamografiju u novom ciklusu skrininga. U međuvremenu ukoliko primetite bilo kakve promene javite se odmah Vašem lekaru.
Da li korišćenje hormonske terapije povećava rizik za nastanak raka dojke?
Rizik za nastanak raka dojke je veći kod žena koje više godina koriste hormonsku terapiju. Rizik se povećava sa dužinom korišćenja terapije i smanjuje se nekoliko godina nakon prestanka uzimanja terapije.
Koliko je skrining mamografija pouzdana?
Trenutno skrining mamografija daje najpreciznije rezultate u ranom otkrivanju raka dojke, a takođe i najnovije metode lečenja i operacije raka dojke daju dobru prognozu u ishodu lečenja i povećanju kvaliteta života kod osoba kojima je dijagnostikovan rak dojke.
Kakva su iskustva drugih zemalja u organizovanom skriningu?
Istraživanja pokazuju da na svakih 1000 žena koje su obuhvaćene organizovanim skriningom svake dve godine, 7-9 žena manje umire pre 79 godine života

KOMENTARIŠI