Još jedan ZAKON iz oblasti obrazovanja

Još jedan ZAKON iz oblasti obrazovanja

Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija

U toku je izrada radne verzije Nacrta Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, na čijoj izradi intenzivno radi operativno telo međuministarske grupe, koja je formirana pre mesec dana.

Na čelu međuministarske radne grupe za uspostavljanje i implementaciju Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji (NOKS) je ministar prosvete Mladen Šarčević, a čine je i predstavnici više ministarstava – rada, privrede, finansija, lokalne samouprave, omladine, kao i predstavnici drugih institucija – Nacionalne službe zapošljavanja, Republičkog zavoda za statistiku, reprezentativnih sindikalnih centrala, udruženja poslodavaca, Nacionalnog savete za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Nacionalnog prosvetnog saveta i drugih, koji treba da doprinesu da se završi dugogodišnji rad na ovom značajnom pitanju.

Zakonom će se definisati ishodi obrazovanja kroz opšte i stručne kompetencije, urediti vrste i nivoe kvalifikacija i načini sticanja, kao i njihovi opisi, utvrditi registar kvalifikacija, a potom i registar zanimanja. Time će se na odgovarajući način povezati svet rada sa svetom obrazovanja i definisati jasna pravila za sticanje različitih nivoa kvalifikacija.

Nacionalni okvir kvalifikacije u Srbiji će se povezati sa Evropskim okvirom kvalifikacija, što je jedan od zadataka u procesu povezivanja sa evropskim dostignućima. Uspostaviće se nova Nacionalna klasifikacija zanimanja usaglašena sa međunarodnom klasifikacijom i NOKS-om.

Član međuministarske radne grupe u ime Saveza samostalnih sindikata Srbije je Valentina Ilić, predsednica Sindikata obrazovanja Srbije, a na operativnom nivou u radu učestvuje Borka Višnić.

Nacrt treba da bude završen do kraja oktobra, a potom će početkom novembra biti organizovana javna rasprava i u decembru upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.

Predviđeno je učešće predstavnika reprezentativnih centrala u Savetu NOKS-a, kao i reprezentativnih granskih sindikata u radu Sektorskih veća.

KOMENTARIŠI