Grad Požarevac učestvuje u projektu “Jačanje kapaciteta socijalnog dijaloga u obrazovanju na...

Grad Požarevac učestvuje u projektu “Jačanje kapaciteta socijalnog dijaloga u obrazovanju na lokalnom nivou”

U petak, 21.oktobra, održan je prvi u nizu sastanaka koji je iniciran od strane Sindikata obrazovanja Srbije uz podršku Evropske organizacije sindikata obrazovanja (ETUCE) i Norveškog sindikata obrazovanja (UEN) na kome su prisustvovali kao predstavnici dobre prakse i predstavnici iz našeg grada Margita Petrović – predsednica RC Požarevac SOS, Aleksandar Stojanović- zamenik predsednika RC Požarevac, dr Goran Nestorović – član Gradskog veća Grada Požarevca resorno zadužen za obrazovanje i Marija Trnavac – pomoćnica gradonačelnika za pravna pitanja.

Tema sastanka je realizacija projekta “Jačanje kapaciteta socijalnog dijaloga u obrazovanju na lokalnom nivou.”

Koncept projekta je u upoznavanju i edukaciji zaposlenih u obrazovanju i lokalnoj zajednici sa osnovnim elementima socijalnog dijaloga i načinu funkcionisanja i donošenja odluka na lokalnom nivou. Pored predstavnika sindikata u realizaciji projekta učestvuju i predstavnici lokalnih samouprava, direktori škola i predstavnici školskih uprava, kao i društvenih organizacija koje se bave unapređenjem obrazovanja.

Za učešće u projektu pozvane su tri lokalne samouprave, koje su u dosadašnjem radu uspele da uspostave sadržajan socijalan dijalog i postignu zapažene rezultate u saradnji svih aktera, a to su Požarevac, Leskovac i Subotica.

Tim iz Požarevca imao je zapažene rezultate u svom izlaganju, jer je ukazao na nedostatke i načine na koji se oni mogu prevazići.

KOMENTARIŠI