Opština Kučevo opredelila 2.8 miliona dinara za udruženja

Opština Kučevo opredelila 2.8 miliona dinara za udruženja

FOTO: URBAN CITY / B.P.

Predsednik opštine Kučevo, dr Ivan Rajičić, raspisao je u petak javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine za finansiranje/sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana za 2022. godinu. Za ove namene opredeljeno je 2,8 miliona dinara iz ovogodišnjeg opštinskog budžeta u Kučevu.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja građana sa programima od javnog interesa u sledećim oblastima: boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci, zaštita izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoć starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, podsticanja obrazovanja, nauke i kulture, zaštite životne sredine, poljoprivrede i narodnog stvaralaštva, održivog razvoja, zaštite potrošača, razvoja i negovanja međudržavne saradnje, unapređenja i razvoja sporta, zaštite životinja, borbe protiv korupcije, negovanja istorijskih tekovina, razvoja kulturno-umetničkog stvaralaštva, aktivnosti penzionerskih organizacija, humanitarnih i ostalih programa u kojima organizacije i udruženja isključivo i neposredno slede javne interese.

Osnovni kriterijumi za dodelu sredstava udruženjima iz budžeta za programe od javnog interesa su:

da udruženje ima status pravnog lica
da se program udruženja realizuje na teritoriji opštine i za potrebe stanovnika opštine Kučevo
da je Udruženje osnovano u skladu sa propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja
da Udruženje ima usvojen svoj godišnji plan rada koji obuhvata programe i aktivnosti u oblastima koje su od javnog značaja
zakonito i efikasno korišćenje sredstava koja su im ranije dodeljena iz budžeta

Prioritet za dodelu sredstava imaće udruženja i organizacije koja:

Raspolažu odgovarajućim kapacitetima za realizaciju programa
Imaju veći broj članova udruženja
Svoje programe rada usmeravaju ka većem broju korisnika
Mogu da obezbede rezultate u odnosu na predložene troškove
Imaju uspešnost u realizaciji programa
Rade na postizanju društvene solidarnosti, samopomoći, pomoći licima u specifičnim životnim situacijama.
Svoje programske i projektne aktivnosti baziraju na usvojenim strateškim dokumentima na lokalnom i nacionalnom nivou
Udruženja građana podnose prijavu na posebnom obrascu – prijavi koja se može preuzeti u prostorijama Opštinske uprave Kučevo, kao i na zvaničkoj internet prezentaciji www.kucevo.rs. Rok za podnošenje prijava programa po Javnom konkursu je od 25.02. 2022.godine do 25.3. 2022. godine.

KOMENTARIŠI