Foto: A.K.

Opština Malo Crniće uputila je Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za nabavku usluge „Pomoć u kući za starija lica“.

Ugovor se zaključuje na period do 31.12.2023. godine, 5 radnih dana u nedelji, sa dnevnim radnim angažovanjem od 4 sata. Mesto pružanja usluga je na adresi korisnika u naselju Veliko Selo.

Korisnici usluge pomoći u kući mogu biti starija i nemoćna lica (žene preko 60 godina i muškarci preko 65 godina starosti) u jednočlanim i višečlanim staračkim domaćinstvima. Pružalac usluge u obavezi je da angažuje stručnog radnika, lice odgovorno za procenu potreba korisnika i koordinaciju rada negovateljica.

Rok za dostavljanje ponuda je 13. februar.

Opširnije o konkursu i načinu konkurisanja ovde.

KOMENTARIŠI