Na inicijativu opštine Veliko Gradište, danas je u ovoj lokalnoj samoupravi održan sastanak sa predstavnicima JP EPS u cilju unapređenja GIS sistema opštine Veliko Gradište i potpisivanja sporazuma o razmeni podataka.

Inicijativa je prihvaćena od strane generalnog direktora EPS-a, gospodina Grčića, i u cilju definisanja mogućnosti saradnje predloženo je održavanje zajedničkog sastanka.

Pored predsednika opštine, Dragana Milića, i rukovodilaca Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i Odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne poslove, Jasmine Štrbac i Stefana Stevića, kao predstavnici EPS-a sastanku su prisustovali Ljubodrag Josipović, šef Službe za strategiju i razvoj IKT, Predrag Radosavljević, direktor Sektora za održavanje priobalja HE Đerdap, Goran Miloradović, šef geodetske Službe Ogranka Kostolac, Ljubiša Nikolić, direktor OTU Požarevac, Darko Međedović, direktor Sektora za podršku DEES, i Biljana Beljaković, šef Službe za podršku DEES Kragujevac – ODS EPS Distribucija.

Zaključak ovog skupa je obostrani interes EPS-a i opštine Veliko Gradište da se uspostavi predložena saradnja kao i razmena podataka između ova dva subjekta u okviru GIS sistema što će i jednima i drugima omogućiti lakši i efikasniji rad.

KOMENTARIŠI