Opština Žagubica dobitnik nagrade “Pohvala Zaštitnika Građana”

Opština Žagubica dobitnik nagrade “Pohvala Zaštitnika Građana”

Opština Žagubica dobitnik je Pohvale, ovoga puta od strane Zaštitnika Građana koji unapređuje prava stanovnika u Srbiji, kroz utvrđivanje različitih problema.

S obzirom da su osobe sa invaliditetom najranjivija grupa građana i da je kod njih prisutan veliki broj problema osnova da bi se uključili u društvo je problem pristupačnosti kome pojedine lokalne samouprave posvećuju puno pažnje, rekla je u obraćanju Vladana Jović, zamenik Zaštitnika Građana.

Pohvala za Doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u prethodnoj kalendarskoj godini dodeljena opštini Žagubica, među 20 jednica lokalnih samoupurava, još jedna je potvrda kvalitetnog rada i brige o građanima.zaguboca povelja 2

Pohvalu je primila Olivera Pauljeskić, predsednik Skupštine opštine Žagubica i tom prilikom naglasila da nagrada dobijena od strane Zaštitnika Građana za opštinu Žagubica predstavlja veliku čast i motiv za uspešniji rad organa lokalne samouprave, a samim tim i obavezu prema građanima.

Na svečanosti su uručene i tri nagrade, kao i priznanja za institucionalnu podršku socijalnom modelu invaliditeta i entucijazam i kreativnost u razvoju pristupačnosti.

KOMENTARIŠI