Otvoren konkurs za 11 policajaca i pet saobraćajnih policajaca u Požarevcu

Otvoren konkurs za 11 policajaca i pet saobraćajnih policajaca u Požarevcu

Foto: Urban City / B.P.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Кamenici ukupno 780 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca (230 polaznika), saobraćajnog policajca (220 polaznika), graničnog policajca (330 polaznika).

Za područje Policijske uprave u Požarevcu planirano je ukupno 16 polaznika na stručno osposobljavanje, jedanaest polaznika za radno mesto policajca i pet polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca.

Uslovi konkursa

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

  1. da je državljanin Republike Srbije;
  2. da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
  3. da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs;
  4. da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa;
  5. da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni studenti Кriminalističko-policijskog univerziteta);
  6. da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju, ili da ima završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Кriminalističko- policijskog univerziteta;
  7. da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
  8. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije;
  9.  da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih  lica.

Opširnije o konkursu i načinu konkurisanja ovde.

KOMENTARIŠI