TE Kostolac B, Foto: Urban City / B.P.

Ova godina je značajna i zbog nabavke dodatne ključne opreme za kapitalni remont bloka B1 – kaže Željko Ilić, direktor za proizvodnju energije u ogranku „TE-KO Kostolac“.

Termo sektor kostolačkog ogranka EPS-a dobro je funkcionisao u 2022, a za 2023. planirani su remontni poslovi, kao i aktivnosti na povećanju pouzdanosti rada postrojenja i poboljšanju zaštite životne sredine – kaže Željko Ilić, direktor za proizvodnju energije u ogranku „TE-KO Kostolac“.

− U toku su pripreme za kapitalni remont bloka B1 u TE „Kostolac B“, 2024. godine, kada je planirano da se uvedu sekundarne mere za redukciju azotnih oksida na tom, ali i drugom termo postrojenju. Oprema se sada kupuje, a na bloku B1 biće obavljene prepravke na ložnom uređaju, da bi sa vrha ložišta na 51. metru, amonijačna voda prskala dimne gasove. Na taj način nivo azotnih oksida dodatno će se smanjiti.

Ilić kaže da će 2023. godina u termo sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ biti značajna i zbog nabavke dodatne ključne opreme za kapitalni remont bloka B1. − Na bloku B1 radićemo kapitalni remont turbine, imaćemo i značajne zamene na cevnom sistemu zbog dotrajalosti usled dejstva abrazije i korozije. Utvrđeno je već koji su to delovi grejnih površina koji treba da se menjaju. Kada smo uneli primarne mere u poslednjim remontima, smanjili smo nivo azotnih oksida, ali smo smanjili i parametre na kotlu, pa zato imamo nešto nižu snagu od projektovane. Sada rekonstrukcijama moramo da vratimo snagu. U okviru smanjenja azotnih oksida planira se i zamena kanala hladnog dimnog gasa i ventilatora. Na bloku B1 planiramo da uradimo i migraciju upravljanja, odnosno rekonstrukciju upravljanja po novim principima. U pogonu ćemo da zamenimo merno-regulacionu opremu u polju − rekao je Ilić.

Željko Ilić, direktor TE „Kostolac B“, Foto: Urban City / B.P.

Što se tiče TE „Kostolac A“, Ilić za 2023. najavljuje manji remont bloka A2, u trajanju od 30 dana. Iako zbog kratkog roka neće moći da se obavi još neki veliki posao, Ilić kaže da će radnici da iskoriste remont za zamenu delova koji su napadnuti abrazijom. − Na bloku A1 planiran je duži remont, koji će trajati 45 dana. To vreme ćemo da iskoristimo za kapitalni remont turbine niskog pritiska i zamenićemo lopatica na tom delu. Iskoristićemo remonte u svakom slučaju, iako su u nešto kraćim rokovima, da povećamo pouzdanost rada blokova, da imamo manje zastoja i da budemo više na mreži nego u 2022. godini − najavio je Ilić. Projekat rekonstrukcije sistema za transport pepela i šljake prema pepelištu „Ćirikovac“ je pri kraju. Očekuje se da uskoro i iz termoelektrane „Kostolac A“ krene stalni transport ka Ćirikovcu.

− Ostalo nam je da zaokružimo transport u potunosti, jer se on i dalje obavlja ka deponiji „Srednje kostolačko ostrvo“ (SKO) u Starom Kostolcu u slučajevima kada dođe do nekog kvara. Novi sistem je napravljen, ali je ostalo da se u toku ove godine on potpuno prolagodi zahtevima transporta na novo pepelište. Plan je da se na SKO izgradi solarne elektrane, a pre toga ogranak „TE-KO Kostolac“ ima obavezu po svim projektima da zatvori staru deponiju pepela u Starom Kostolcu. Iz TE „Kostolac B“ već dugo ide transport ka pepelištu „Ćirikovac“, ali se i tu dešava da transport ide prema SKO. Nabavka za tu rekonstrukciju je raspisana i očekujemo potpisivanje ugovora u toku proleća – ističe Ilić.

Radovi na pristaništu „Kostolac“ privode se kraju i uskoro bi trebalo da dobije upotrebnu dozvolu.− Kanal je plovan, odnosno prohodan i funkcionalan, ali se na osnovu zahteva iz elaborata sada dodatno čisti. Protivpožarna policija je završila pregled i dobili smo pozitivan izveštaj. Komisija o tehničkom prijemu je takođe završila svoj rad. Ostalo je da se u delu pristaništa u užem smislu uradi spoj između pristaništa i silosa TE „Kostolac A“. To znači da u ovoj termoelektrani moramo da imamo funkcionalan sistem za transport pepela. Tada ćemo imati zaokruženu i funkcionalnu celinu za uzimanje pepela iz tremoelektrane i deponovanje u boksove pristaništa. Odatle će moći da se uzima pepeo, da se tovari u barže i da se prodaje i prevozi rečnim putem. Cilj nam je da sve ove radove na pristaništu kompletno završimo do kraja 2023. godine – najavljuje Ilić.

Što se tiče remontnih aktivnosti u kostolačkim termoelektranama u 2022, Ilić je rekao da su u TE „Kostolac B“ one bile standardne dužine trajale su 29 i 40 dana, a u TE „Kostolac A“ 45 i 65 dana. – U remontu bloka B1 urađeni su standardni poslovi na cevnom sistemu, na ložnom uređaju, kao i na turbini i nije bilo nekih krupnih i neplanskih aktivnosti. Na bloku B2 remont je bio produžen sa planiranih 30 na 40 dana, jer smo uradili zamenu rotora generatora. Takođe je urađena i intervencija na turbini visokog pritiska, pri čemu je moralo da se demontira kućište i sanira cev koja je bila oštećena. Ta dva posla su uslovila pomeranje termina za pokretanja bloka, uspešno su završena i B2 je pouzdano radio − naveo je Ilić. Blok B1 je u toku 2022. u eksploataciji proveo 7.726 sati, dok je blok B2 na mreži proveo gotovo 7.500 sati. − Blokovi u TE „Kostolac B“ su bili dosta na mreži, ali smo imali i određeni broj zastoja zbog abrazije, visoke temperature i nagomilavanja šljake u levku kotla. Ove godine, posebnu pažnju obratićemo na cevni sistem, na zone koje su bile problematične i zbog kojih je blok stajao. Bilo je takođe i zastoja na ložnom uređaju, odnosno na sistemu odšljakivanja – rekao je Ilić.

On je dodao da su u 2022. na kondenzatoru oba bloka zamenjene po jedna figura, odnosno gotovo 3.000 cevi, što je povećalo pouzdanost kondenzatora. − Planiramo da ove godine zamenimo preostale cevi koje su u lošem stanju. Prethodnih godina zbog korone, a prošle godine i zbog rata u Ukrajini, na tržištu je bilo problema u nabavci opreme. Uspeli smo to da prevaziđemo i da ostvarimo sve što smo planirali da uradimo u toku remonta. Pored cevnog sistema u sledećem remontu imamo zadatak da popravimo i radna kola mlinova, mlinove, kao i sistem odšljakivanja – najavljuje Ilić.

Blok A1 u termoelektrani „Kostolac A“ u toku 2022. godine bio je na mreži ukupno 7.500 sati, a blok A2 6.500 sati. Na bloku A2 bilo je veće oštećenje na liniji pregrejane pare. Pri kraju godine došlo je do hidro udara i bilo je više oštećenja na varenim spojevima. Problem je pravovremeno uočen i blok je zaustavljen. Urađena je sanacija na dva mesta sa zamenom cevi i urađeno je brušenje i zavarivanje naprslina na nekoliko mesta. Ostatak sanacije je jedan od navažnijih zadataka u remontu 2023. godine. Uočili smo sve potencijalne probleme na cevnim sistemima blokova, ali tačno znamo šta moramo da uradimo u toku predstojećih remonata – rekao je Ilić.

Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani „Kostolac B“ dobro je radilo u 2022. godini i bilo je funkcionalno više od 7.000 sati. − Bitno je da su emisije svih čestica pod kontrolom − istakao je Ilić govoreći o zaštiti životne sredine.

KOMENTARIŠI