Ona je na sednici Odbora Skupštne Srbije za poljoprivredu gde se raspravljalo rekla da će biti štampani flajeri kako bi se proizvođačima stočne hrane skrenula pažnja da budu oprezni prilikom ishrane stoke.

“Dozvoljena količina aflatoksina u mleku je od oktobra prošle godine 0,25 mikrograma po litru”, rekla je Milakara.

U EU je maksimalno dozvoljeno 0,05 mikrograma aflatoskina po litru mleka.

Preko kukuruza koji se koristi kao ishrana stoke, aflatoksin  dospeva u organizam krava. Aflatoksini koji se nalaze u mleku najjači su poznati kancerogen u prirodi.

Aflatoksin je proizvod razvoja plesni Aspergillus flavus. Javljaju se u predelima sa vlažnom klimom, baš kao što je Srbija, ali kao posledica suše, baš kao i u Srbiji.

NA SLICI: Aflatoksin je proizvod razvoja plesni Aspergillus flavus

Predsednik Odbora Marijan Rističević (Narodna seljačka stranka) predložio je Ministarstvu poljoprivrede da stručnu pomoć proizvođačima stočne hrane pružaju poljoprivredni savetnici na terenu jer “flajeri neće stići do svih”.

Član Odbora Miladin Ševarlić (Dveri) upitao je kako je moguće da Srbija proizvodi mleko i izvozi ga u Crnu Goru gde je standard 0,05 miligrama aflatoksina po litru, a u Srbiji je dozvoljeni sadržaj te otrovne supstance nekoliko puta veći.

On je predložio da se mleko razvrsta u nekolko cenovnih kategorija, zavisno od sadržaja aflatoksina i tako nagrade oni proizvođači koji ulažu u zdravstvenu ispravnost namirnica.

Ševarlić je upozorio da Srbija ne treba da dozvoli uvoz mleka sa sadržajem aflatoksina iz evropskih zemalja koji je veći nego što je u EU, a Rističević je rekao da za uvoz mleka u Srbiju važi evropski standard.

KOMENTARIŠI