Petog januara prve obaveze stižu na naplatu

Petog januara prve obaveze stižu na naplatu

Foto: Urban City // B.P.

Poreska uprava objavila je  mesečni kalendar za januar, a već sledeću sredu 5. januara ističe rok za dostavljanje obavetštenja o zaključnim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu.

Takođe sledeće srede je i rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava.

Navedeno je da su svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu IOSI. Poslodavci nemaju obavezu dostavljanja drugih dokaza uz sam obrazac izveštaja.

Zatim, 10. januara sledi podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Isti datum pada i podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Najviše obaveza dospeva 17. januara

Nedelju dana kasnije, tj. 17. januara, na naplatu dolaze akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne deltanosti za prethodni mesec. Taj dan treba i da se plate doprinosi za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

Takođe do tog datuma treba da se podnesu poreske prijave i plate doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.

Do 17. je potrebno i podneti poreske prijave i platiti PDV za prethodni mesec, kao i za četvrto tromesečje 2021. godine

Takođe tada dospevaju i obaveze podnošenja obrasca PID PDV 1 za četvrti kvartal, ako je obveznik u četvrtom kvartalu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, plaćanja poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za IV kvartal 2021. godine, podnošenja zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec.

Do ponedeljka, 17. januara, potrebno je i platiti akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec, plaćanje obračunate akcize za preiod od 16. do kraja prethodnog meseca, podnošenje proizvodnog normativa od strane proizvođača akciznih proizvoda koji se primenjuju za umanjenje obračunate akcize u 2022. godini.

Obavezno je i podneti poresku prijavu za obračun akcize za prethodni mesec, ali i podneti prijavu o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesecc i plaćanje akcize.

Do samog kraja meseca, 31. januara potrebno je da se plate obračunate akcize na period od 01. do 15. dana u mesecu.

Do tada je potrebno dostaviti popisne liste akciznih proizvoda nadležnoj filijali za period od 01.01. do 31. 12. 2021. godine, kao i podneti izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju.

Za sam kraj meseca ostalo je i da se podnesu prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu poslovanja odnosno prometa u prošloj godini, ali i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za decembar 2021. godine.

KOMENTARIŠI