Počeo upis dece u vrtiće

Počeo upis dece u vrtiće

U radnoj 2019/20. godini, objekti u sastavu Predškolske ustanove ”Ljubica Vrebalov” Požarevac, primaju decu u celodnevni boravak u trajanju od 11 časova i u pripremni predškolski program u trajanju od 4 časa.

Prijavu za upis sa potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj, odnosno staratelj deteta.

Konkurs za prijem dece na celodnevni boravak u trajanju od 11 časova
traje od 01.04-30.04.2019.godine.

Obrasci za upis mogu se preuzeti u upravnoj zgradi PU ”Ljubica Vrebalov” Požarevac, Vuka Karadžića br.1. u periodu od 01.04.-30.04.2019. godine, svakog radnog dana od 07:00-15:00 časova ili na sajtu Ustanove www.vrtic.org.rs.

Rezultati Konkursa biće objavljeni dana 27.05.2019. godine, na oglasnim tablama svih objekata Ustanove i u upravnoj zgradi Ustanove, kao i na sajtu Ustanove www.vrtic.org.rs.

KOMENTARIŠI