Počinje rekonstrukcija parkinga “Načelstvo” u Požarevcu

Počinje rekonstrukcija parkinga “Načelstvo” u Požarevcu

Foto: Urban City // B.P.

Javno komunalno preduzeće “Parking servis” Požarevac obaveštava korisnike javnih parkirališta da će parkiralište “Načelstvo” od danas od 16 časova biti zatvoreno zbog početka radova na rekonstrukciji parkirališta.

Ovo parkiralište je poslednji put rekonstruisano 2010. godine, tako da su se sada stvorili i uslovi i potreba za njegovom rekonstrukcijom.

Rekonstrukcija parkirališta “Načelstvo” je pre svega bila neophodna zbog velikog zadržavanja površinskih voda usled obilnih padavina, zbog dotrajalosti rigola koje na ovom parkiralištu čine sekundarni kanal za sakupljanje voda i odvođenje do slivnih rešetki, što je parkiranje na ovoj lokaciji činilo nekomfornim. Takođe, ovom rekontrukcijom biće zamenjena i naplatna kućica, pri čemu će moje kolege konačno dobiti kućicu sa sanitarnim čvorom. Položaj razdelnog ostrva na ulazu-izlazu će takođe biti malo izmenjen u skladu sa uočenim potrebnim kretanjem vozila prilikom ulaska i izlaska sa parkirališta. Biće postavljena nova ograda i novi set rampi na ulazu i izlazu, rekla je direktorka Marija Papović.

Ono je najznačajnije za naše korisnike jeste da će ovom rekonstrukcijom parking “Načelstvo” i “Dom Omladine” biti spojeni u jedno novo veliko parkiralište pod nazivom parking “SUNČANI PARK” , obzirom da se oba parkirališta nalaze u parku pod istim nazivom. Ovim spajanjem naši korisnici će moći da uđu na jedan parking a izađu na drugi, čime će im sigurno biti olakšano kretanje po gradu, u smislu skraćena vremena izlaskom u Drinskoj ulici i kretanjem kroz dva semafora kod Politehničke i Ekonomske škole, ovako će direktno moći sa parkinga Načelstvo” da izađu na ulicu Jovana Šerbanovića. Ovom rekonstrukcijom takođe ćemo dobiti i veći broj parking mesta, usled novog rasporeda parking mesta na parkiralištu “Načelstvo”, rekao je još Marija Papović.

– Istakla bih samo da se ovog puta kompletna rekonstrukcija parkirališta, sa nabavkom svega napred navedenog, finansira iz sopstvenih sredstava JKP “Parking servis” Požarevac u ukupnom iznosu od 5,5miliona dinara. Prošle godine asfaltiranje parkirališta “Pijaca” finansirano je iz budžeta Grada, a sva prateća ulaganja takođe su bila finansirana iz sopstvenih sredstava preduzeća, navela je Marija Papović.

Za kraj bih samo apelovala na naše korisnike da za vreme rekonstrukcije koriste druga posebna parkirališta. Parkiralište “Dom Omladine” radiće po ustaljenom režimu za vreme izvođenja radova. Otvaranje novog parkirališta “Sunčani park” planira se na dan osnivanja preduzeća 2. avgusta, zaključila je Papovićeva.

KOMENTARIŠI