Počinju remonti u Kostolcu, sezonu otvara blok A2

Počinju remonti u Kostolcu, sezonu otvara blok A2

Foto: Urban City // B.P.

Remontna sezona u termoelektranama ogranka „TE-KO Kostolac“ počeće 14. maja remontom bloka A2 u TE „Kostolac A“, a završiće se 10. jula na bloku B1 u TE „Kostolac B“.

Pripreme za realizaciju svih remontnih poslova privode se kraju. Željko Ilić, direktor za proizvodnju energije, kaže da su ovogodišnji remonti pažljivo pripremani, naročito zbog toga što je planirano da TE „Kostolac A“ narednih godinu dana radi bez stajanja.

− Prema planu, već u maju počinje remont čak tri bloka. Radovi počinju na bloku A2, snage 210 megavata. Obavićemo radove standardnog održavanja, ali i veće zahvate kao što su zamena lopatica rotora turbine niskog pritiska, remont armature pumpi i pomoćnih turbinskih uređaja, rekonstrukcija hlađenja blok-transformatora, remont pomoćnih uređaja kotlovskog postrojenja. Radiće se i na provodu i cevnom sistemu, šamotski i termoizolacioni radovi na kotlu sa remontom dimnjaka. Na Drobilani su planirani zahvati na oba bagera, kao i na razvodnom postrojenju ove tehnološke sekcije. Predviđeni su i poslovi u IT sektoru i na automatici − ističe Ilić.

Već 23. maja u remont ulazi blok A1, snage 100 megavata. Na njemu su planirani uglavnom mašinski i termoenergetski radovi. − Pored napojnih rezervoara i turbine niskog pritiska na kojoj će se zaštititi lopatica na rotoru, remontovaćemo i armature, pumpe i pomoćne turbinske uređaje. Posmatrano sa tehnološke strane, deo radova je isti kao i na bloku A2 − kaže Ilić.

Oba bloka u termoelektrani „Kostolac B“ ove godine zastaće krajem maja. Radovi će da traju do 10. jula. Najobimnije aktivnosti biće usmerene na sisteme dopreme uglja u kotlove i dimnih gasova.− Radićemo na sistemima transporta uglja, gasovodnog trakta, odsumporavanja dimnih gasova, transporta pepela i šljake, kao i na ventilatorima i mlinovima. Snimićemo varove na cevnom sistemu i zamenićemo deo kondezacionih cevi, remontovaćemo rashladne pumpe na bloku B2 i kondenzacione pumpe na bloku B1. Reč je o tehnološkim celinama koje su izložene abrazivnom delovanju pare, dima i šljake. Bićemo u potpunosti spremni za napornu proizvodnu sezonu koja nas čeka do kraja ove godine, ali i u prva četiri meseca naredne godine − ističe Željko Ilić.

Kalendar remonta

Termoelektrana TE „Kostolac A“

– blok A1 – od 23. maja do 6. jula

– blok A2 – od 14. maja do 12. juna

Termoelektrana „Kostolac B“

– blok B1 – od 6. juna do 10. jula

– blok B2 – od 27. maja do 25. juna

KOMENTARIŠI