Te je ovo tužilaštvo istog dana podnelo predlog sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda u Požarevcu da se osumnjičenom odredi mera Zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa maloletnom oštećenom i posećivanja određenih mesta.

Na ovaj način osumnjičenom će biti zabranjeno da oštećenoj (koja je rođena 2000. godine) prilazi da je kontaktira lično, telefonom ili preko društvenih mreža, kao i da mu bude zabranjeno da prilazi kući u kojoj oštećena živi i školi koju maloletna oštećena pohađa.

Navedena mera može trajati najduže do pravnosnažnosti presude, a ukoliko osumnjičeni istu prekrši prema njemu će biti određen pritvor.

Protiv osumljičenog će OJT Požarevac sprovesti dokazne radnje.

KOMENTARIŠI