Pomoćna mehanizacija Površinskog kopa „Drmno“: Uvek u pokretu

Pomoćna mehanizacija Površinskog kopa „Drmno“: Uvek u pokretu

Svako jutro na PK „Drmno“ počinje izdavanjem putnih naloga vozačima i proverom ispravnosti vozila, nakon čega može da se pokrene transport specijalizovanih vozila koje odvoze rudare do njihovih radnih mesta

Sektoru pomoćne mehanizacije pripada celokupan putnički i teretni saobraćaj, kao i teška mehanizacija PK „Drmno“. Rad se odvija u skladu sa dinamikom samog površinskog kopa, odnosno 24 časa dnevno, organizovano po smenama. Najdinamičniji je početak prve smene. Svako jutro na PK „Drmno“ počinje izdavanjem putnih naloga vozačima i proverom ispravnosti vozila, nakon čega može da se pokrene transport specijalizovanih vozila koje odvoze rudare do njihovih radnih mesta.

Sama konfiguracija kopa „Drmno“ zahteva organizovan sistem transporta zaposlenih do radnih mesta. Sve to se nalazi u delokrugu rada Sektora pomoćne mehanizacije, kojim rukovodi Dragan Stević. Taj sektor čine Služba saobraćaja i Služba teške mehanizacije. Radni zadaci realizuju se sa kolegama iz „Kosovo Obilića“ i iz „Autotransporta“ Kostolac.

Foto: Energija Kostolac

Zbog same prirode posla, uvek je naporno i svi u ovom sektoru su uvek u pokretu.

− Radni dan Službe teške mehanizacije počinje raportom u pola sedam ujutru. Tada, zajedno sa kolegama iz Sektora pomoćne mehanizacije, analiziramo postojeće stanje na terenu iz prethodne smene. Sagledavamo potrebe eksploatacije na kopu „Drmno“ za dan koji je pred nama i na osnovu svega toga se koncipira dnevni plan aktivnosti. To se definiše posebno za deo koji se bavi održavanjem, a posebno za zaposlene koji rade u Službi eksploatacije teške mehanizacije. Upućuju se radni nalozi šta i gde koja radna mašina treba da obavi, koja radna mašina treba da se transportuje u radionicu na redovno ili havarijsko servisiranje – objašnjava Nenad Nikolić, šef Službe teške mehanizacije.

Dogovor o predstojećim dnevnim aktivnostima službe, Foto: Energija Kostolac

Uslovi rada na površinskom kopu su teški. Leti vrućine i vreline, dok se zimi niska temperatura udružuje sa jakim udarima košave. Zbog uslova rada, većina radnih mesta u Sektoru pomoćne mehanizacije ima beneficirani radni staž.

Vesna Stojković je iz mlađe generacije inženjerskog kadra na PK „Drmno“. Posle studija na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, usledilo je i sticanje praktičnog znanja u Sektoru pomoćne mehanizacije. Danas je angažovana na poslovima inženjera tehničko-tehnološke pripreme u Službi saobraćaja.

Vesna Stojković sa kolegom, Foto: Energija Kostolac

– Posao našeg sektora je zahtevan. Neophodna je dobra koordinacija i odluke se donose u hodu, jer se istovremeno treba organizovati na više strana. Sam rad na Površinskom kopu „Drmno“ je zanimlјiv i raznovrstan. Saradnja sa kolegama je uvek na dobrom nivou jer se u ovakvim uslovima rada zahteva stoprocentno angažovanje svakog od nas, tako da radni dan brzo proleti – rekla je Stojkovićeva.

Zahtevan rad na terenu, Foto: Energija Kostolac

Mašine na oku

Sektor pomoćne mehanizacije poseduje savremeni sistem za praćenje mašina i vozila pomoću GPS tehnologije, kao i čitav program koji se odnosi na praćenje stanja i eksploatacije radnih mašina.

Zahtevan rad na terenu, Foto: Energija Kostolac

− U svakom trenutku znamo gde se mašina ili vozilo nalazi, možemo da pratimo i putanju kojom se mašina kretala, što olakšava ovaj posao. Pratimo koliko je koja mašina radila i znamo tačno koji je deo ugrađen i kada – dodao je Nikolić.

KOMENTARIŠI