Obilaskom radova u ulici Stari Korzo direktor toplifikacije Dejan Dačić je istakao da je toplifikacija krenula ove godine iz samog centra grada sa širenjem toplifikacione mreže.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Na potezu pored Alfa banke toplifikaciona mreža ne postoji, a trebalo je u predhodnim godinama da bude prioritet. Na ovom potezu Alfa banke izdvojena su sredstva za proširenje u iznosu od 9.000.000 miliona dinara.

 

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Danas je otvoreno još jedno gradilište, a ono se nalazi na potezu Pionirskog trga i vrednost tih radova iznosiće oko 7.000.000 miliona dinara.

 

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Gradonačelnik grada Požarevca Bane Spasović je rekao da je nedopustivo da toplifikaciona mreža nije završena u samom centru grada i istakao da su to promašaji njegovih predhodnika ili velike greške ljudi koji su vodili toplifikaciju u predhodnom periodu, u planiranju toplifikacione mreže.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Gradonačelnik je istakao da je ovo samo početak sezone građevinskih radova i investicija u gradu Požarevcu. “Ono što mi želimo da izgradimo svu potrebnu infrastrukturu u gradu Požarevcu, da a zona bude snabdevena svom potrebnom infrastrukturom, naravno i ceo grad i sva naselja koja pripadaju gradu Požarevcu.Sredstva za toplifikaciju i za širenje i obnovu toplifikacione mreže su oko 300.000.000 miliona dinara, koja su izdvojena iz gradskog budžeta. Očekuju se velike investicije na području naselja Ćirikovac i Mz Sopot i ti radovi iznosiće oko 160.000.000 miliona dinara”.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Menadžer grada Požarevca Mitar Karadžić je istakao da su urađene ulice Brežanska, krak ulice Ivana Mažuranića i Porečka koja zbog nerešeni pravno imovinskih odnosa mora sačekati za njeno kompletno uređenje.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Karadžić je napomenuo da ulica Ratarska je u planovima za rekonstrukciju, ali prvo mora da se odradi kišna kanalizacija pa tek onda da se pristupi uređenju trotoara i kolovoza.

Foto: Urban city
Foto: Urban city
Foto: Urban city
Foto: Urban city

KOMENTARIŠI