Apel Odeljenja za vanredne situacije Grada Požarevca

Apel Odeljenja za vanredne situacije Grada Požarevca

Foto: B.P.

Odeljenje za vanredne situacije u Požarevcu apeluje na građane da ne spaljuju nisko rastinje na otvorenom, jer na taj način izlažu opasnosti ne samo sebe, već i svoje susede i materijalna dobra.

-Podsećamo građane da Zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru. Takođe, podsećamo da je zabranjeno loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim, vidno obeleženim mestima, navodi se u saopštenju.

Nepoštovanje zakonskih mera zaštite od požara povlači prekršajnu, a i krivičnu odgovornost za koju su propisane visoke novčane kazne: za pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara i za fizičko lice 10.000 dinara.

-Pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Požarevcu pojačaće nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od požara u prirodi i na otvorenom prostoru, a protiv lica koja ne poštuju zabranu loženja otvorene vatre u šumi i spaljivanja otpada i biljnih ostataka podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdavati prekršajne naloge, zaključuje se u saopštenju.

KOMENTARIŠI