Povećana naknada za program “Moja prva plata”, i dalje ispod minimalca

Povećana naknada za program “Moja prva plata”, i dalje ispod minimalca

Foto: Urban City // B.P.

Vlada Srbije je donela odluku povećanju naknade mladima koji će biti uključeni u program “Moja prva plata”.

Vlada je na sednici usvojila i izmenjenu Uredbu o programu podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”, kojom su povećani iznosi novčane naknade nezaposlenim mladima koji će biti uključeni u ovaj program po novom javnom pozivu.

Za mlade sa srednjim obrazovanjem iznosi su povećani sa 22.000 na 25.000 dinara mesečno, a za mlade sa visokim obrazovanjem sa 26.000 dinara na 30.000 dinara mesečno.

Novi javni poziv raspisaće Nacionalna služba za zapošljavanje u ponedeljak, 22. avgusta, a sve informacije biće dostupne na veb sajtovima www.nsz.gov.rs i www.mojaprvaplata.gov.rs.

Do sada su realizovana dva ciklusa Programa, u koji je uključeno približno 18.000 mladih. Cilj Programa jeste osposobljavanje za samostalan rad 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva, koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.

Program se sprovodi kod poslodavca koji pripada privatnom ili javnom sektoru, dok prioritet imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja.

Programom “Moja prva plata” stvaraju se dodatne mogućnosti za osposobljavanje, sticanje prvog radnog iskustva i povećavanje prilika za konkurentnije istupanje mladih na tržištu rada i zapošljavanje, imajući u vidu to da je položaj mladih na tržištu rada nepovoljniji u odnosu na opštu populaciju u Republici.

KOMENTARIŠI