Foto: Urban City / B.P.

Grad Požarevac je i treći put dobio finansijska sredstva kroz Program nemačke razvojne saradnje ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”- Inicijativa za inkluziju 3.

Program realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju-GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, navodi se u saopštenju.

Projekat podrazumeva unapređenje položaja marginalizovanih grupa i nacionalnih manjina kroz pomoć u pokretanju sopstvenog posla, zapošljavanju, organizovanju stručnih kurseva i obuka po ličnom izboru, kao i u oblasti starih zanata. Cilj nam je da sa Nemačkom kao partnerom, pomognemo zapošljavanje naših sugrađana koji najteže dolaze do posla i koji su najugroženiji, dodaje se.

Vrednost treće faze projekta je 100.000,00 evra i podrazumeva aktivnosti:

1. Pokretanje sopstvenog biznisa, odnosno osnivanje 10 novih preduzeća, kroz subvencije za kupovinu opreme (ukupno 30.000,00 evra)

2. Zapošljavanje 15 osoba u već postojećim preduzećima na teritoriji Grada, kroz subvencije za kupovinu opreme (ukupno 37.500,00 evra)

3. Karijerno vođenje za 30 korisnika

4. Specijalizovani trening u skladu sa pojedinačnim izborom za 30 korisnika

5. Trening u oblasti starih zanata i rukotvorina za 10 korisnica.

Ovog puta Grad realizuje Projekat u saradnji sa dve partnerske organizacije sa teritorije Grada Požarevca i to Romskim udruženjem žena ,,Ruž” i Udruženjem Roma braničevskog okruga”.

Požarevac je već dva puta sproveo projekte uz partnerstvo sa GIZ-om. u vrednosti od skoro 400.000,00 evra za unapređenje položaja Roma i drugih marginalizovanih grupa. Konkretan rezultat sprovođenja ovih projekata je pokretanje 35 start-ap preduzeća, zapoššljavanje 45 osoba u postojećim preduzećima i obučavanje više od 60 osoba kroz specijalizivane treninge za različite zanate, za preko 60 osoba, čime je stvoren preduslov za zapošljavanje naših sugrađana koji najteže dolaze do posla.

Program Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, zaključuje se u saopštenju za medije.

KOMENTARIŠI