POŽAREVAC na PRVOM mestu u Srbiji po odzivu u dobrovoljce i rezervu!...

POŽAREVAC na PRVOM mestu u Srbiji po odzivu u dobrovoljce i rezervu! /FOTO; VIDEO/

U požarevačkoj kasarni je prikazana obuka u četama za obuku specijalnosti pešadije, oklopnih jedinica, roda inžinjerije i u četi za obuku izviđača i vojnih policajaca i artiljerijskoj bateriji

Ministar odbrane Aleksandar Vulin, u pratnji načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića, obišao je u petak vojnike na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije “Jun 2018”, na obuci u kasarni “General Pavle Jurišić Šturm” u Požarevcu.

VULIN: Požarevac na prvom mestu u čitavoj Srbiji kada je reč o odzivu u rezervu.

Foto: Ministarstvo odbrane

Više od 80 odsto onih koje pozovemo se odmah javi svojoj vojsci i ispuni svoju dužnost. Odbrana zemlje je ne samo zakonska dužnost, nego je i moralna, i nikada nijednim aktom ni Skupštine ni Vlade nije ukinuta, rekao je ministar.

U požarevačkoj kasarni je prikazana obuka u četama za obuku specijalnosti pešadije, oklopnih jedinica, roda inžinjerije i u četi za obuku izviđača i vojnih policajaca i artiljerijskoj bateriji.

Centar za obuku KoV je namenjen za izvođenje individualne specijalističke obuke vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, kandidata za profesionalne vojnike i podoficire roda pešadije, artiljerije, oklopnih jedinica i inžinjerije i specijalnosti izviđača, radi dostizanja standarda individualne specijalističke obučenosti, i unapređenje uslova za narastanje i razvijanje operativnih sposobnosti ratne jedinice.

Foto: Ministarstvo odbrane
Centar za obuku kopnene vojske formiran je 1. decembra 2006. godine preformiranjem 565. nastavnog centra Kopnene vojske i nastavlja tradicije vojnih jedinica sa teritorije Braničeva, kao i tradicije nekadašnjih školskih centara pešadije, artiljerije, oklopnih i mehanizovanih jedinica i inžinjerije.

Foto: Ministarstvo odbrane
Dan jedinice obeležava se kada i dan Kopnene vojske – 16. novembra, u znak sećanja na početak Kolubarske bitke.
U sastavu Centra su komanda, komandna četa, bataljon za obuku i logistička četa.

Foto: Ministarstvo odbrane
U Centru za obuku KoV realizuje se stručnospecijalistička obuka za vojnoevidencione specijalnosti rodova i službi Kopnene vojske – pešadije (14 specijalnosti), oklopnih jedinica (6 specijalnosti), artiljerije (8 specijalnosti), inžinjerije (18 specijalnosti) i izviđača (2 specijalnosti). Ukupno se u Centru za obuku KoV obučava 50 specijalnosti rodova Kopnene vojske.
Stručnospecijalistička obuka koja se realizuje u Centru za obuku KoV je napredna individualna obuka kojom se stiču neophodna stručnospecijalistička znanja i veštine za vojnoevidencionu specijalnost rodova i službi KoV, neophodnih za samostalno obavljanje formacijskih dužnosti u okviru roda i specijalnosti.

Foto: Ministarstvo odbrane
Cilj obuke je stvaranje samouverenog i disciplinovanog vojnika koji je fizički sposoban, dobro motivisan, obučen u osnovnim veštinama i koji poseduje kvalitete borca da preživi na bojnom polju i izvršava zadatke kao član posade ili tima.

KOMENTARIŠI