Gradska organizacija Socijalističke partije Srbije Požarevca je u petak, 07. decembra održala Konferenciju SPS.

Na Konferenciji koja je posvećena održavanju 10. Kongresa SPS, a kojom je predsedavao predsednik Gradske organizacije Slobodan Jović, sumirane su aktivnosti iz mesnih organizacija SPS-a i donete odgovarajuće odluke.

SLOBODAN JOVIĆ

Proteklih novembarskih dana održan su sastanci u mesnim organizacijama SPS posvećeni pripremi Desetog kongresa Socijalističke partije Srbije. Na pomenutim sastancima izabrani su delegati za Gradsku konferenciju, predlagani su kandidati za delegate 10. Konresa, kandidati za članove Glavnog odbora SPS, Statutarne komisije i Nadzornog odbora. Posebno treba istaći da su sve mesne organizacije jednoglasno podržale predlog da se za Predsednika Socijalističke partije Srbije izabere IVICA DAČIĆ koji ovu funkciju i sada obavlja.

Foto: SPS

Na Konferenciji koja je posvećena održavanju 10. Kongresa SPS, a kojom je predsedavao predsednik Gradske organizacije Slobodan Jović, sumirane su aktivnosti iz mesnih organizacija SPS-a i donete odgovarajuće odluke.

Izabrana su 30. Delegata za Deseti kongres, iz redova radnika, poljoprivrednika, žena i omladine, zastupljene su sve strukture članova ove stranke.

Konferencija posvećena održavanju 10. Kongresa SPS

Utvrđen je predlog kandidata za tri člana Glavnog odbora SPS i po jedan kandidat za Statutarnu komisiju i Nadzorni oadbor.

Sve odluke su donete jednoglasno, a u ovoj stranci posebno ističu predlog za predsednika SPS IVICU DAČIĆA, koji svojom mudrom i hrabrom politikom vodio socijaliste i u dosadašnjem periodu, navodi se.

Požarevački socijalisti spremno dočekuju Deseti Kongres Socijalističke partije Srbije koji će se održati u Beogradu 22. decembra 2018, dodaje se u saopštenju.

KOMENTARIŠI