Praviće se solarna elektrana u Dubravici, javna prezentacija od utorka

Praviće se solarna elektrana u Dubravici, javna prezentacija od utorka

Foto: Pixcbay // ilustracija

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca objavilo je Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju solarne elektrane u Dubravici.

Investitor urbanističkog projekta je Privredno društvo „MARGUM SOLAR“ doo Novi Beograd.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od sedam dana počev od 13.12.2022. godine zaključno sa 19.12.2022. godine u kancelariji broj 212 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Manuela Janković, diplomirani inženjer arhitekture.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove u pisarnici gradske uprave.

Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 212 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 012/539-793.

KOMENTARIŠI