Predavanje “Ozonski omotač: oštećenje i mere zaštite

Predavanje “Ozonski omotač: oštećenje i mere zaštite

Utorak, 20. novembar, u 19 časova. Ulaz je slobodan

Biblioteka u Kostolcu, Odeljenje Narodne biblioteke “Ilija M. Petrović” Požarevac, poziva  na predavanje “Ozonski omotač: oštećenje i mere zaštite”. Predavač: Dragan Stojanović, diplomirani hemičar. Utorak, 20. novembar, u 19 časova. Ulaz je slobodan.

O predavaču

Dragan Stojanović, rođen je 1981. godine u Požarevcu, živi u Kostolcu. Završio je srednju Medicinsku školu u Požarevcu, a zatim nastavio studije hemije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao sam na Katedri za primenjenu hemiju i stekao zvanje diplomirani hemičar. Trenutno je zaposlen kao nastavnik hemije u Tehničkoj školi sa domom učenika “Nikola Tesla” u Kostolcu, Medicinskoj školi Požarevac u Požarevcu i Osnovnoj školi “Božidar Dimitrijević Kozica” u Bradarcu.
Član je Srpskog hemijskog društva i Saveza inžinjera i tehničara Srbije. Posebno interesovanje pokazuje ka oblasti medicinske hemije, biohemije i ekotoksikologije.

O predavanju

Predavanje i ppt prezentacija o uticaju ozona na živi svet i aktuelnim problemima koji mogu dovesti do pojave ozonskih rupa, o oštećenju ozonskog omotača i merama zaštite koje se mogu preduzeti kako bi se sprečilo dalje narušavanje ozonskog sloja.

KOMENTARIŠI